VRT-interview met Israëlisch ambassadrice Tamar Samash

In Terzake (Canvas) van vrijdagavond interviewde Liesbeth Imbo Mevr. Tamar Samash, de ambassadrice voor Israël in België. De ambassadrice kwam in de studio ondermeer toelichten waarom Israël de VN-resolutie voor een staakt-het-vuren niet uitvoert.

Mevr. Samash: “Omdat er nog steeds raketten op Zuid-Israël vallen en Hamas heeft verklaard dat het nooit zal stoppen met vechten. […] De afgelopen 9 jaar werden 1.000 Israëlische burgers gedood door terroristen. [..] Dit is een oorlog tegen terroristen. Vele landen vechten tegen het terrorisme. Waarom mag enkel Israël zich niet verdedigen tegen terrorisme?”

“Hamas verstopt zich tussen de burgers, gebruikt hen als menselijk schild en roept de burgers op om hen te verdedigen…”, zei Mevr. Samash.

Advertentie

Liesbeth: “Gaza is toch één van de dichtst bevolkte regio’s van de wereld? U riskeert toch vele burgers te doden en te verwonden?”

Mevr. Samash: “U gebruikt een term die u niet eens gecheckt heeft. Gaza heeft een bevolking van 4.200 inwonders per km2. Vergelijk bijvoorbeeld met Parijs dat een bevolkingsdichtheid heeft van 22.000 per km2”

Inderdaad, vergelijk anders ook met Belgische steden zoals bv. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een bevolkingsdichtheid van 6.147 inwoners per km2 , Sint Gillis 17.187/km2 en Schaarbeek zelfs 20.196 per km2 (cijfers van 2003). Dan lijkt 4.200 nog altijd zeer dichtbevolkt maar is die dichtheid al heel wat minder ongewoon en mythisch dan zoals ze door de gekende media wordt voorgesteld.

Liesbeth: “Volgens het Internationale Rode Kruis schendt Israël de Conventie van Genève. Dat is toch straffe taal?”

Mevr. Samash: “Volgens internationale wetten beschermt de aanwezigheid van burgers op een plek, niét de militairen die op die plaats aanwezig zijn. Dat staat in de Tweede Conventie, artikel 51. Ik stel voor dat iedereen dat eens opzoekt. Burgers zijn geen schild tegen militaire activiteit.”