Verslag desinformatieavond Israël-Palestina in Geraardsbergen

Herman Vandormael
Naar aanleiding van een informatie-avond op woensdag 17 maart  in Geraardsbergen met als gastsprekers Brigitte Herremans (Broederlijk Delen) en Dirk Van der Maelen SP.A liep op onze redactie een verslag over deze avond binnen van Herman Vandormael.  Deze ‘informatie-avond’ was een initiatief van de “Noord Zuidkoepel Geraardsbergen”, dat is het overlegorgaan van de organisaties die in Geraardsbergen actief zijn op het vlak van duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid. Het secretariaat van deze koepel bevindt zich op de dienst sociale zaken van het Geraardbergse stadhuis.

Waarde redactie,

Ik was eergisteren aanwezig op de info-avond te Geraardsbergen, vandaar dit korte verslag. Eerst was er een uiteenzetting van Brigitte Herremans, natuurlijk vol halve waarheden, te lang om over uit te weiden. Haar besluit was wel kostelijk: ‘Er zal maar vrede zijn, als Israël wil praten’. Op mijn vraag achteraf, hoe je kan praten met iemand die zegt dat je niet bestaat, werd natuurlijk met iets anders geantwoord.  Dirk Van der Maelen was al niet beter: “Israël is de schuld van alles”. Hij had het vooral over de muur, die hij blijkbaar persoonlijk tot op de centimeter opgemeten heeft. Bleek dat zij beiden, met nog een aantal mensen, waaronder Renders van het ACW, al herhaalde malen ‘op het terrein’ zijn geweest in de laatste maanden. Van der Maelen bestond het zelfs, te ontkennen dat Hamas raketten op Israël afschiet. Dat zijn verhaaltjes! En uitgerekend GISTEREN, in het nieuws: een raket op Israël, waarbij een dode valt (een Thaise arbeider).

Toen mochten vragen en opmerkingen volgen. Als eerste kwam een meneer die ofwel gek is, ofwel gedronken had aan het woord: “De Joden eisen dat land op, op basis van een sprookjesboek dat zij bijbel noemen. Er bestaan geen Joden of Palestijnen; er zijn alleen Palestijnse Arabieren en Israëlische Arabieren” (sic). Daarna kreeg ik de gelegenheid om te reageren waarbij ik een poging ondernam om systematisch de leugens van Herremans te weerleggen, tot ik onderbroken werd door een ‘dame’, de passionaria van Geraardsbergen : “Wij zijn hier niet gekomen om naar nog een exposé te luisteren”. Daarvan maakte de voorzitter gebruik om mij op stalinistische wijze het woord te ontnemen: ‘Ja, meneer, besluiten’. Dat heb ik dan gedaan met voorlezing van een krantenberichtje van vorige week: ‘Hamas verbiedt dat mannen nog werken in dameskapsalons’, dit als repliek op Vandermaelen, die zei dat Israël eindelijk zou moeten inzien dat “1 mens = 1 mens” !

Er waren zowat dertig aanwezigen, duidelijk uit het clubje van Vandermaelen, ‘Dirk’ langs hier en ‘Dirk’ langs daar. O ja, vooraf werd een mail voorgelezen van Benno Barnard, die zei dat hij niet kwam, want dat hij, gelet op de sprekers, wist hoe het eraan toe zou gaan. Hij werd als een ‘zogezegde schrijver’ weggelachen door Van der Maelen.

Advertentie

Achteraf vroeg ik aan Brigitte Herremans of ze met haar stellingen haar persoonlijke meningen naar voren bracht, dan wel de standpunten van haar organisatie, het bekende “Broederlijk Delen”. Zij vertolkte het standpunt van Broederlijk Delen zei zij. Gisteren heb ik Broederlijk Delen  een mail gestuurd, met de vraag, of dat inderdaad zo is. Als dat zo is, zal ik Broederlijk Delen nooit meer steunen, integendeel, tegenwerken. Mijn bijdragen in de kerk moeten niet  dienen om de plezierreisjes van Herremans te betalen.Tot nog toe geen antwoord, maar ik neem aan dat zij eerst Brigitte Herremans contacteren.

Met vriendelijke groeten,
Herman Vandormael

(Dr. Herman Vandormael is historicus en ere-conservator van het kasteel van Gaasbeek. Hij is vooral  bekend  als de auteur van“Verborgen oorlogsjaren”, een omvangrijk werk  waarin hij op meesterlijke wijze het  het relaas van 60 ondergedoken joodse kinderen uit België en Nederland die tijdens WO II maanden of jaren onderdoken om aan de terreur van het naziregime te ontsnappen, optekende.)