Desinformatieavond Geraardsbergen krijgt staartje

Het oorspronkelijke gotische stadhuis van Geraardsbergen. Foto: Dominique D’Haene

Naar aanleiding van de eenzijdige ‘informatie avond’ over Israël-Palestina in Geraardsbergen (zie eerder bericht) heeft lokaal gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (VB) een brief geschreven naar de burgemeester en het college van Schepenen. Ziehier een kopie van dit schrijven:

“Op woensdag 17 maart 2010 organiseerde de ‘Noord-Zuid Koepelorganisaite Geraardsbergen’ een info-avond met als thema Israël/Palestina. De gastsprekers waren Brigitte Herremans van Broederlijk Delen en Dirk Van Der Maelen kamerlid sp.a.

Naar ik uit goede bron vernomen heb is deze info-avond uitgemond in een anti-israëlische houding en lieten de gastsprekers zich niet onbetuigd. Kamerlid Van Der Maelen ontkende zelfs dat Hamas raketten afschiet op Israël en Israël de schuld van alles is. De voorzitter snoerde de mond van mensen die opmerkingen en enige repliek gaven.

Het secretariaat van deze koepel bevindt zich op de dienst ‘sociale zaken’ van het Administratief Centrum en krijgen financiële en structurele steun van het stadsbestuur.

Ik dring er dan ook op aan dat de steun en de samenwerking wordt stopgezet aan een vereniging die antisemitisme propageert. Bovendien eis ik van het stadsbestuur dat het zijn excuses aanbiedt aan de Joodse gemeenschap en er eventueel een spreker wordt gevraagd, bijvoorbeeld van Joods Actueel, om eens een andere klok te laten horen.

Advertentie

Hoogachtend
Bourlau Stéphan”

Auteur Benno Barnard was al enkele weken voor de geplande avond in contact met de organisatoren en schreef:
U organiseert een “informatieavond” over Israël-Palestina. Gezien de sprekers lijkt me dat eerder een desinformatieavond.
Waarom nodigt u niet minstens ook een apologeet van Israël uit, voordat de arme Geraardbergenaars weer alle mogelijke rituele flauwekul en historische verdraaiingen van de Palestinalobby over zich uitgestort krijgen? Met vriendelijke groet, Benno Barnard

Na de avond schreef Benno Barnard in een mailtje aan Joods Actueel:
“Uit bijgaand verslag blijkt dat ik natuurlijk groot gelijk had. Overigens: een mail voorlezen met geen andere bedoeling dan de afwezige auteur te ridiculiseren… hoe heroïsch, hoe fijnzinnig. Laat je Dirk Vandermalen even weten dat hij inderdaad de dwaas is waarvoor ik hem hield?”