Rechtzetting voor misleidende Knack cover

Knack publiceerde twee weken geleden op de cover (Knack nr. 21) een Jodenster met daarin de tekst ‘VNV en Vlaamse SS waren niet in Joden geïnteresseerd‘. De cover was een verwijzing naar het interview met de Duitse Holocaustresearcher prof. dr. Insa Meinen dat het magazine publiceerde. Meinen legt in haar boek de Shoah in België vooral de nadruk op de Duitse verantwoordelijkheid voor de Jodenvervolging in ons land maar daaruit de conclusie trekken dat de Vlaams SS geen belangstelling had voor Joden is meer dan één brug te ver.

In een reactie aan Joods Actueel liet de historica weten niet opgezet te zijn met wat de Knackredactie had klaar gestoofd en liet dat ook meteen weten aan directeur van de uitgave, Rik Van Cauwelaert.

Het magazine plaatst nu twee weken later (Knack nr. 23) een rechtzetting en citeert uit de brief van de onderzoekster die zegt “geschokt” te zijn door de frontpagina en laat weten dat er uit geen enkele bewering van haar noch uit de geciteerde bron kan afgeleid worden dat de Vlaamse SS niet aan de Jodenvervolging deelnam. Rik Van Cauwelaert die de rechtzetting plaatst concludeert dan ook met te schrijven:” Het bewuste citaat kwam dan ook uit de rapporten van de Dienststelle der Sicherheitspolizei en niet uit de mond van professor Meinen”.

In dezelfde editie van Knack reageert ook Jan Bernheim, emeritus hoogleraar VUB en arts, op de Knackstelling van de vermeende innocentie van de Vlaamse collaboratie en hij schrijft in de Vrije Tribune op pagina 87 dat “Antwerpen rot was en verziekt door decennialange anti-Joodse intoxicatie”.

Bernheim verwijst daarbij naar “het monumentale werk Vreemdelingen in een Wereldstad van Lieven Saerens dat die hypothese versterkt “want hoe anders de duizenden Joodse deportaties in Antwerpen te verklaren die niet het gevolg van de Antwerpse razzia’s waren?” vraagt Bernheim zich af.  “Verklikking is dus een inconvenient truth” aldus nog Jan Bernheim.