Dewereldmorgen reageert op artikel in Joods Actueel

Joodse Hitler op de website GetBasic

Naar aanleiding van ons artikel over antisemitische commentaren geplaatst door lezers op de website van dewereldmorgen.be heeft de organisatie die de website runt volgende brief geschreven naar de redactie. Onze repliek vindt u eveneens hieronder.

Recht van antwoord

DeWereldMorgen.be is een burgermedia-initiatief dat zich onder andere inschrijft in de strijd tegen het racisme. Als men ons dus beschuldigt van antisemitisme gaan wij daar niet licht overheen, omdat wij dit als een zeer zware aantijging beschouwen. Op 14 februari 2012 verscheen er op joodsactueel.be (alsook in het gedrukte magazine van Joods Actueel) een bijdrage waarin gesteld wordt dat DeWereldMorgen.be zich bezondigt aan antisemitisme.

Volgens het artikel op joodsactueel.be zou een expliciet antisemitisch commentaartje zich al maanden op de website van DeWereldMorgen.be bevinden. Daartegen is klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding. Het Centrum zou volgens joodsactueel.be de klacht pas hebben bekeken na aandringen van het kabinet van Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege, waarna het Centrum de klacht alsnog als gegrond zou hebben bevonden. Als gevolg daarvan zou er dan een berisping vertrokken zijn richting DeWereldMorgen.be, waarna het bewuste commentaartje zou zijn weggehaald.

Niets van dat alles blijkt echter te kloppen. Het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding heeft deze klacht als ongegrond geklasseerd en heeft DeWereldMorgen.be zelfs nooit gecontacteerd, laat staan met een berisping. Waarover gaat het? Op 5 september 2011 verscheen op DeWereldMorgen.be het artikel ‘Enkele voetnoten bij het bezoek van Yves Leterme aan Israël’ van Lucas Catherine.

Advertentie

Uit ervaring weten we dat er bij bijdragen die kritisch zijn voor Israël er wel eens golf van commentaren kan komen, waarvan er een aantal over de schreef kunnen gaan (geschreven zowel door voor- als tegenstanders van het Israëlisch beleid). We zijn dus extra alert. Er verschijnt een commentaartje waarin ook volgende zin staat: “Wat de Joden doen met het Pelestijnse volk is nog 1000 keer erger dan de holocoust!”

De hoofdredacteur van DeWereldMorgen.be oordeelt dat dergelijke commentaar niet wenselijk is en verwijdert het. Blijkbaar niet snel genoeg, want het bericht wordt toch opgemerkt door iemand die er een screenshot van neemt en klacht indient bij het Centrum voor van Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR).

Bij het CGKR wordt de klacht behandeld en oordeelt men dat de zin of de commentaar in de context van de discussie juridisch niet-antisemitisch is, maar misschien toch beter kan worden weggehaald. Het Centrum gaat kijken op DeWereldMorgen.be om de context van de discussie te bekijken. Daarop stelt men vast dat het bericht waarvan sprake zich niet meer op de website bevindt. Daarop klasseert het CGKR de klacht. We hebben het hier dus over feiten die zich voordeden daags nadat het artikel op DeWereldMorgen.be werd gepubliceerd. Een ander bericht waarvan sprake in het artikel werd door het CGKR niet als antisemitisch beschouwd. Op de redactie oordeelden wij echter dat het geen plaats verdiende op onze website.

Merk dus op dat DeWereldMorgen.be strenger is voor zichzelf dan het had moeten zijn volgens het CGKR. We willen er de redactie en medewerkers van Joods Actueel, maar ook andere alerte antiracisten op wijzen dat ze ook gewoon met onze redactie contact kunnen opnemen als ze iets opmerken dat niet door de beugel kan.

DeWereldMorgen.be is een burgermediaproject waaraan duizenden mensen meewerken. Dat alles wordt beheerd door een kleine groep van medewerkers. Er worden door sommige websitegebruikers wel eens dingen gepubliceerd die kwetsend, racistisch, seksistisch, homofoob, antisemitisch of islamofoob zijn. Meestal halen de medewerkers van DeWereldMorgen.be die relatief snel van de website, maar het gebeurt wel eens dat er dingen door de mazen van het net glippen. Als u zoiets ziet staan, kunt u dat gewoon melden aan de redactie: redactie@DeWereldMorgen.be

 

Repliek van Joods Actueel

Advertentie

In de brief hierboven leest u dat wij dewereldmorgen van antisemitisme beschuldigen – dat klopt niet, wij schreven dat de organisatie vaak anti-Joodse commentaren toelaat op haar website – wat niet hetzelfde is natuurlijk.

Na onderzoek is de redactie van mening dat het oorspronkelijk artikel gebaseerd was op concrete informatie en derhalve correcte informatie verschafte. Wij staan tevens achter het besluit dat anti-Joodse teksten al te vaak worden toegelaten door de censor terwijl pro-Israëlische reacties vaak snel worden verwijderd. Dat stemt tot nadenken, zeker voor een website die zich antiracistisch noemt.

Wij nemen akte van het voornemen van de verantwoordelijke organisatie, Get basic, om stappen te ondernemen om deze situatie recht te trekken en zijn blij dat na ons bericht een anti-Joodse commentaar – over de almachtige financiële joodse lobby- werd weggehaald. Een commentaar dat voordien een jaar lang op de website stond. Wij hopen ook dat andere anti-Joodse teksten en cartoons – zoals deze waar Hitler als jood wordt voorgesteld zal worden weggehaald. (Indymedia.be is de voorloper van dewereldmorgen.be maar de site is nog steeds bereikbaar).