Maurice Sosnowski herkozen als CCOJB-voorzitter

sosnowski

Gisteren (op maandag 5 maart) had de verkiezing plaats voor de nieuwe president van het CCOJB, de Franstalige koepel van Joodse organisaties in ons land.

De uittredende president dr. Maurice Sosnowski, was de enige kandidaat voor zijn opvolging, en werd herkozen met 83 procent van de stemmen. Zestig Joodse organisaties die lid zijn van het CCOJB kondern elk hun stem uitbrengen, 50 daarvan stemden voor Sosnowski.

Bij zijn eerste aanstelling behaalde Sosnowski 71% van de stemmen. De 59-jarige Sosnowsku is hoofd van de afdeling intensieve zorgen van het Brusselse universitair ziekenhuis, hij is tevens de schoonbroer van Joseph Wibran, voormalig CCOJB voorzitter, die in oktober 1989 vermoord werd. Abdelkader Bellirajh, die in ons land verbleef,  bekende deze moord in 2008 nadat hij  in Marokko werd gearresteerd.

Het tweede en laatste mandaat van Maurice Sosnowski is voor een periode van twee jaar.  Op donderdag 15 maart heeft de verkiezing van het directiecomité plaats, dat is het uitvoerend orgaan belast met het dagelijks bestuur van de organisatie onder het gezag van de verkozen president.

Advertentie

In Vlaanderen spreekt het Joods Forum namens de lokale Joodse gemeenschap. Daar wordt de voorzitter aangesteld door consensus van het comité en niet door verkiezingen.

Consistorie

De vertegenwoordiging van de synagogen in ons land is geregeld door de erkenning van de Israëlitische godsdienst en heeft als juridische basis een decreet van Napoleon uit 1808. Dee officiële erkenning door de Belgische Staat vond plaats in 1832 met de oprichting van het  Centraal  Israëlitische Consistorie van België. Na WOII werd het takenpakket van het Consistorie uitgebreid.