Lezersreacties: Satmar vlagverbranding vereist reactie Machsike Hadas [update]

Lezer Robert Pienica stuurde ons volgende reactie n.a.v. de verbranding van een Israëlische vlag door leden van Satmar in Antwerpen

We moeten niet blind te zijn en toch beseffen dat dergelijke daden, in het openbaar, zeker niet vreedzame relaties tussen de diverse joodse strekkingen bevorderen. We zijn een klein volk met vele vijanden en we zouden samen, met wederzijdse respect kunnen leven. Zelfs al is men van mening dat de Israëlische staat niet in de wegen van God stapt, dan nog mag men de 6 miljoen joden die daar leven niet negeren. In die zin, zou de Antwerpse Joodse gemeenschap Machsike Hadas, waar Satmar deel van uitmaakt, die actie wel moeten veroordelen.

Persoonlijk kan ik maar moeilijk geloven dat Israël zoveel heeft kunnen bereiken zonder Goddelijke hulp. Het verbaast me dat een aantal gelovige Joden, waaronder Satmar, dat niet blijken te beseffen. Het verbranden van de Israëlische vlag en in zekere mate ook het weigeren om legerdienst af te leggen, staan in tegenstelling met de joodse visie van solidariteit en afhankelijkheid (“kol Israël areivim ze la ze”). Tenslotte, waarom zouden sommige jongeren hun leven op spel leggen voor het gemene goed terwijl anderen het niet doen.

Robert Pienica

Advertentie

Een andere lezer stuurde hierop volgende reactie

Ik zou door dit schrijven, willen steunen wat dhr. Robert Pienica schreef over de verbranding van de Israëlische vlag op Lag baomer door leden van Satmar. De meerderheid van de joodse bevolking in Antwerpen was geschokt door dit voorval en nam met verdriet kennis van dit incident.
In de vorige eeuwen waren sommige rabbijnen niet op de hoogte van de taken die van hen verwacht werden. Omwille van die fouten hebben ze Joodse gemeenschappen in ernstig gevaar gebracht. Voor en tijdens WOII zijn zo veel fouten gebeurd en dit is betreurenswaardig.
Ik ben geen rechter, ik huil omwille van al deze feiten. Dat de huidige generatie rabbijnen in Antwerpen niet durven reageren op dit incident betreur ik. Ik vraag me af of wij wel de juiste geestelijke leiders hebben
Samy Goldberg