Satmar schooldirectie: “absoluut geen excuses voor verbranden Israëlische vlag”

Wat aanvankelijk op het werk van een handvol extremisten binnen de Satmar gemeenschap leek blijkt thans op grote bijval te kunnen rekenen binnen deze ultraorthodoxe strekking.

Ter herinnering, vorige week was er commotie ontstaan nadat in de binnenplaats van de Satmarschool aan de Van Leriusstraat in Antwerpen een Israëlische vlag in brand werd gestoken naar aanleiding van het kampvuur voor Lag Ba’omer. (lees hier, en beluister het radio-interview hier)

Satmar brief aan Joods Actueel
Satmar brief aan Joods Actueel

Ondertussen distantieerde traiteur Dresdner zich van deze actie, hij is tevens de uitbater van de Ateres-Avrohom feestzaal, die in hetzelfde gebouw gevestigd is. Hij wilde zijn klanten niet voor het hoofd stoten en liet in een schrijven aan de gemeenschap weten: “Hierbij willen wij u op de hoogte stellen dat wij in heel het gebeuren, geen enkele hand hebben gehad en dat wij ons ten zeerste verontschuldigen jegens hen wiens gevoelens werden gekrenkt. Deze zaak wordt nu verder onderzocht”.

Maar de inkt van deze aankondiging was nog niet opgedroogd of de schooldirectie van Satmar kwam met een bericht op de proppen om duidelijk te stellen dat zij niets te maken hebben met deze verontschuldiging.

Advertentie

“Integendeel”, schrijft het schoolcomité in een reactie aan Joods Actueel. “Naar ons aanvoelen  is  het absoluut niet belangrijk om ons te distantiëren als een Israëlische vlag bij ons in de binnenkoer wordt verbrand, een vlag die symbool staat voor  meer dan 60 jaar heiligschennis”.

Machsike Hadas

Ondertussen komt de ultraorthodoxe gemeenschap Machsike Hadas onder grote druk van haar andere leden te staan. Zij hadden namelijk verwacht dat opperrabbijn Ahron Shiff de vlagverbranding zou veroordelen. Elke reactie bleef echter uit. Belangrijk om weten is dat Satmar deel uitmaakt van Machsike Hadas. Zolang de ultraorthodoxe gemeenschap zich niet distandieert van dit incident blijft het een smet op haar blazoen. Dat is het oordeel van een grote groep mensen die met lede ogen de radicalisering binnen hun gemeenschap aanschouwen.

Liefdadigheid

Joods Actueel heeft ondertussen vernomen dat er bij verschillende Joodse liefdadigheidsinstellingen verzoeken van sponsors binnenliepen om hun giften niet langer aan te wenden om Satmarfamilies te ondersteunen. “Zolang deze gemeenschap zich niet wil afkeren van deze verwerpelijke  praktijken wil ik niet dat mijn geld word gebruikt om deze mensen te ondersteunen, dat ze hun hulp maar elders gaan zoeken”, luidde alvast de reactie van één gulle sponsor tegen Joods Actueel.

Aanvaring Shmira

Het incident leidde ondertussen ook tot een aanvaring met de interne Joodse veiligheidsdienst, Shmira. Na een woordenwisseling hierover tussen een Shmiravoorman en een lid van Satmar, contacteerde deze laatste de politie en liet weten dat hij zich “met zijn leven bedreigd voelde”. De politie stelde  proces-verbaal op en stationeerde vorige week donderdag gedurende de ganse nacht  een combi voor het huis van het Satmarlid. De volgende dag werd de Shmira verantwoordelijke opgepakt en ondervraagd.

Advertentie

Hij kon al snel beschikken toen bleek dat er van enige bedreigingen geen sprake was. Mogelijk krijgt deze zaak nog een staartje. “Ironisch toch dat Satmar ons nu aanklaagt”, liet een Shmiralid optekenen. “Toen Satmar vorig jaar een nieuw gebedshuis opende in de stad kregen wij plots een telefoontje of we niet aanwezig konden zijn bij de opening. De organisatie was namelijk bevreesd dat andere leden van Satmar de  opening zouden verstoren”. (Te weten: Satmar is intern verdeeld in twee kampen die elk hun rebbe als de opvolger zien van de groepering)

“Daar zijn wij goed voor, maar als het aankomt op elementair respect voor anderen in de gemeenschap, dan gooien ze al hun religieuze principes overboord”.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.