De orthodox-joodse stafchef van Barack Obama

Toen Jack Lew stafchef werd van president Obama in januari dit jaar, vroegen nogal wat mensen binnen de Joodse gemeenschap zich af hoe hij in deze veeleisende functie toch zijn sabbatsverplichtingen zou kunnen nakomen. Gelukkig kreeg Lew de hulp van de machtigste man ter wereld himself om de tijd in de gaten te houden als de zon op vrijdagnamiddagen begon te dalen. Herhaaldelijk kijkt de president op vrijdagnamiddagen op zijn uurwerk en vraagt dan aan mij “Waarom ben jij nog hier”? ofwel ” Is het nog niet tijd voor je om te vertrekken”? aldus Lew die eraan toevoegde dat de president niet op zijn uurwerk keek omdat hij de tijd niet zelf in de gaten kon houden, maar om hem eraan te herinneren dat het niet alleen voor mij maar ook voor hem belangrijk was dat ik mijn leven als praktiserende jood in de juiste balans houdt.

Lew verklapte de  details over het houden van de sabbat in een interview met The Forward toen de journalist dieper inging op het voor hem noodzakelijke naleven van de joodse rustdag.
Bovendien was het volgens Lew de president zelf die over zijn sabbatsverplichting begon toen hij hem de functie als stafchef aanbood.

Hij bracht de kwestie ter sprake: “Ik weet dat er momenten zullen komen die zo hoogdringend zijn dat je ook op zaterdag hier zal moeten zijn maar ik ken je goed genoeg om te weten dat een noodgeval geen probleem is. En ik wil dat je weet dat ik in alle andere gevallen je nooit zal vragen om op zaterdag te werken, ik wil ook dat je weet dat dit voor mij belangrijk is”.

Lew van zijn kant verzekerde de president dan ook dat hij daar het volste vertrouwen in had: “Als er een crisis is dan zal ik beschikbaar zijn. In dat geval bekijk ik het zelfs niet als een inbreuk op mijn geloof omdat ik dan wel moet werken om ervoor te zorgen dat mensen niet in gevaar komen door mijn afwezigheid”.

Advertentie

In de praktijk werkt de afspraak ook echt. “En Obama toonde keer op keer zijn respect voor mijn religieuze verplichtingen”, aldus de stafchef.  Op vrijdagen verlaat Lew het Witte Huis voor de sabbat van start gaat en hij is op zaterdag vrij. In de zeldzame gevallen dat zijn aanwezigheid noodzakelijk was kon hij meestal te voet naar het Witte Huis stappen. Geraadpleegde rabbijnen verzekerden Lew dat in het geval van noodzakelijkheid de joodse traditie werken op sabbat wel toestaat. Het aantal keren dat Lew moest gebruik maken van deze uitzondering om toch op zaterdag te werken bleven echter beperkt.

Maar de ortodoxe stafchef, die ook al een topfunctie als financieel directeur van het Witte huis bekleedde toen Bill Clinton president was, kende de potentiële problemen van het werken op sabbat al van toen. “Maar ik heb ondervonden dat als je eerlijk vasthoudt aan je religieuze overtuiging mensen dat ook respecteren. Ik heb ondervonden dat president Obama het juist als waardevol en als een teken van sterkte beschouw dat ik op die manier toon dat er principes zijn die voor mij echt belangrijk zijn om naar te leven”.