Steeds meer rabbijnen steunen Obama

Terwijl de presidentiële race in de V.S. in alle hevigheid voortwoedt, krijgt Obama steeds meer steun van rabbijnen. Honderden Joodse geestelijke leiders beloven de herverkiezing te steunen, aldus een persbericht van de ‘Joodse Democraten’, meer dan het dubbele van 2008.

De democratische religieuze campagneleiders gaven dinsdag een lijst vrij van honderden Amerikaanse rabbijnen die verklaarden “trots te zijn op de verwezenlijkingen en het leiderschap” inzake verschillende economische en sociale pijnpunten en over zijn “grote bekommernis voor de veiligheid van de staat Israël”.

De verklaring verscheen op de website Jewish Americans for Obama en zei dat de groep “meer dan 613 rabbijnen” telt. Zeshonderddertien, ongetwijfeld een vingerwijzing naar het aantal mitzvot in de Tora.

Dit is hoedanook meer dan het dubbel van het aantal Joodse geestelijken dat in 2008 deel uitmaakte van Rabbis for Obama. De leden komen uit alle mogelijke denominaties. De lijst die tegen de verkiezingen van 6 november nog hoopt uit te breiden bevat rabbijnen uit 39 staten, waaronder Washington D.C. en – eigenaardig – ook uit Canada en Israël.

Advertentie

Een vergelijking door Daniel Treiman van JTA die de lijst van Rabbis for Obama vergeleek met Amerika’s top 50 rabbijnen toonde aan dat 10 leiders op beide lijsten waren terug te vinden: Sharon Brous, Rolando Matalon, Burton Visotzky, Irwin Kula, Shai Held, Zalman Schachter, Andy Bachman, Laura Geller, Rachel Cowan en David Ingber.

De republikeinse tegenkandidaat van Obama heeft ondertussen een eigen organisatie voor Joodse steun in het leven geroepen, Jewish Americans for Romney, maar die hebben tot dus ver hun pijlen nog niet gericht op de steun van rabbijnen. In welke mate de Joodse kiezers voor Obama kiezen blijft een voorwerp van discussie. Maar een ding is zeker: rabbijnen steunen hem nog massaler dan in 2008.