Bijna 70% joodse kiezers stemde voor Barack Obama

Barack Obama werd zo pas herverkozen tot president van de Verenigde Staten. Volgens exit polls stemden 69% van de Joodse kiezers voor de democratische presidentskandidaat. Daarmee wordt de trend van de voorbije jaren bevestigd, de cijfers komen van CNN en CBS News.

De Amerikaanse ambassadeur in ons land, de Joodse Howard Gutman, is een goed voorbeeld van één van de felste supporters van Barack Obama. In totaal maken Joden slechts 2% op van de totale bevolking, in swing state Florida is dat 5%. Daar stemde 66% voor Obama, 30% voor Romney en 4% voor een andere kandidaat.

Eerder onderzoek van het Solomon Project, een groep die werkt rond de burgerlijke betrokkenheid van de Amerikaanse Joden, bestudeerde de exit-polls van de voorbije 40 jaar en bevestigde dat de Joodse kiezer overwegend stemt voor de Democraten.

Door zowel de gegevens van elke individuele staat als de nationale gegevens samen te bestuderen, vonden de onderzoekers dat Joodse kiezers veeleer Democratisch en meer liberaal stemmen dan de rest van het electoraat. Waar de Republikeinen in de jaren zeventig en tachtig tot 37 percent van de Joodse kiezers wisten te overtuigen, is dit nu teruggelopen tot 15 à 23 percent.

Advertentie

Bij de analyse kwam ook aan het licht dat president Obama bij de verkiezingen in 2008, 74 procent van de Joodse stemmen kreeg. De Republikeinen winnen dus wat terrein dit jaar.

“Bij elke verkiezing kregen we te horen dat de Joodse kiezer steeds vaker voor de Republikeinen stemt”, zei dr. Kenneth Wald: “Maar onze analyse toont aan dat verkiezing na verkiezing dit stugge vooroordeel ongegrond blijkt. De huidige verkiezingen tussen president Obama en gouverneur Romney waren niet anders”.

Voornaamste conclusies van het onderzoek:

–          Het Joodse stemgedrag kan in twee periodes worden opgedeeld. Tussen 1972 en 1984 konden Republikeinse presidentskandidaten tussen de 31 en de 37 procent van de Joodse kiezers bekoren. Tussen 1992 en 2008 zakte dit percentage tot 15, maximaal 23 procent.

–          In 2008 kreeg Barack Obama 74% van de Joodse stemmen achter zich.

–          In vergelijking met het overige electoraat blijven Joodse kiezers meer vasthoudend aan de Democraten. Sinds 1984 lag de Joodse steun voor de Democraten 21 tot 34 punten hoger dan het nationaal gemiddelde.

–          Nog meer steun krijgen de Democratische congreskandidaten. Tussen de 71 en 80 procent in de periode 1976 tot 2000 en tussen de 71 en 88 procent sinds 2002. Het merendeel van de Joodse kiezers benoemt zichzelf als Democraat. Deze cijfers blijken in de loop der jaren nauwelijks te veranderen. In 2008 benoemde 57 procent zich als Democraat, slechts 13 procent identificeerde zich met de Repudblikeinen.

Advertentie

–          Een grote verscheidenheid van Joden bestempelt zichzelf als liberaal. Ook deze cijfers blijven stabiel. In 2008 noemde 45 procent zich liberaal. Slechts 12 procent noemde zich conservatief. Tussen 1976 en 2008 beschouwde tussen de 36 en de 46 procent zich als liberaal tegenover 10 tot 21 procent die zich conservatief noemt.

Rabbijnen

De campagneleiders van de groep Jewish Americans for Obama gaven voor de verkiezingen ook een lijst vrij van honderden Amerikaanse rabbijnen die verklaarden “trots te zijn op de verwezenlijkingen van Obama en zijn grote bekommernis voor de veiligheid van de staat Israël”.

De rabbijnen komen uit alle mogelijke denominaties. De lijst bevat rabbijnen uit 39 staten, waaronder Washington D.C. en – eigenaardig – ook uit Canada en Israël. De republikeinse tegenkandidaat van Obama heeft nadien een eigen organisatie voor Joodse steun in het leven geroepen, Jewish Americans for Romney.