“Jullie verspreiden haat”, erevoorzitter Pax Christi in brief aan Joods Actueel

Gebed voor het beëindigen van het geweld (foto: Flash 90)
Gebed voor het beëindigen van het geweld (foto: Flash 90)

Op onze redactie krijgen wij een heleboel kritische mails binnen, eentje daarvan was van de erevoorzitter van de vereniging Pax Christi. Wij wilden u deze én onze repliek niet onthouden. Leest u even mee.

Geachte,

Ik erger me in steeds hogere mate over de leugenachtige informatie die je verspreidt over het conflict Israel-Palestina.
Ik kan begrijpen dat Israel elke stem uit Europa in haar voordeel kan gebruiken in deze penibele situatie; ik kan ook begrijpen dat jullie partij kiezen voor Israel in dit wansmakelijke conflict. Maar wat ik absoluut niet kan begrijpen is dat jullie mensen, die proberen objectief de feiten te benaderen, genadeloos de deur uitveegt en beschuldigt van haatverspreiding.

Ik denk dat jullie eerder haat verspreiden door absoluut bepaalde feiten te ontkennen. Wie het dossier kent wordt verondersteld eerlijk te zijn en eerlijke informatie te verspreiden. Door leugens vermeerdert de ellende in de wereld. Het bemoeilijkt ook het afsluiten van compromissen en de weg tot verzoening.

Vredevolle groeten,

Advertentie

Karel Vanspringel
erevoorzitter Pax Christi Vlaanderen
Schoten

Benno Barnard, auteur en vriend van Joods Actueel pende voor ons deze repliek:


Geachte heer,

Graag antwoord ik u namens de redactie van Joods Actueel.

Het was ons niet bekend dat wij op intieme voet verkeerden en elkaar tutoyeerden.
Ten tweede: de uitdrukking luidt “de mantel uitvegen”. Een deur uitvegen lijkt ons onmogelijk.
Ten derde: wij zouden het op prijs stellen als u iets nauwkeuriger was in uw beschuldigingen. Waarover liegen we precies?

Ten vierde, des Pudels Kern: Israël probeert zo weinig mogelijk burgerdoden te maken, Hamas probeert er zovéél mogelijk te maken. De gedachte dat de Joden schuld treft in dit conflict vloeit voort uit een gebrekkige historische kennis of westerse teerhartigheid die de waarheid niet aan kan.
De Palestijnen, ondanks alle pogingen om vrede met hen te sluiten, bijten in elke uitgestrekte hand, omdat de vernietiging van de Joden hun openlijk beleden doel is. Dit conflict is dus onder geen beding nog redelijk op te lossen. De grondwet van het Midden-Oosten is geweld: wie zijn tanden niet laat zien, wordt opgegeten. Zo simpel is het. Israël vecht voor zijn, nee, hèt leven, terwijl de Islam de dood verheerlijkt.

Ten vijfde: als er in Syrië Palestijnen worden vermoord, zoals heel recent nog, horen wij uw organisatie nooit. Enige obsessie met de Joodse staat lijkt u niet vreemd.

Advertentie

Ten zesde: hebt u zich ooit formeel gedistantieerd van de bewering van uw bediende Evelyn Lernout, uit 2002, dat bomaanslagen tegen Joden maar een fait divers zijn?
U ziet, wij hebben een goed geheugen.

Strikt à titre personnel voeg ik hier nog aan toe dat ik mij, als lid van de Church of England, hoegenaamd niet vertegenwoordigd acht door Pax Christi.
Uw vrede van Christus is beslist de mijne niet.

Met vriendelijke groet,

Benno Barnard