Kritiek op kabinet De Croo voor subsidiëring Palestijns ‘haatonderwijs’

Een gedicht voor negenjarigen dat de kinderen vraagt om hun bloed op te offeren om Israëli’s te verdrijven, een les rekenen voor de vierde klas waarin leerlingen het aantal gedode martelaren moeten tellen, godsdienstles waarin de dood wordt verheerlijkt, poëzie waarin terroristen worden opgehemeld, maak kennis met de Palestijnse schoolboeken anno 2018. Royaal mee gesubsidieerd door de Belgische staat en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Een nieuw rapport wijst uit dat de haatpropaganda tegen Israël en het Westen explosief is toegenomen in Palestijnse schoolboeken. En net op hetzelfde moment maakt België bekend dat men nog meer geld vrijmaakt voor onderwijs in Palestina.

Een bloemlezing uit de schoolboeken kan u hier downloaden: http://www.impact-se.org/wp-content/uploads/Selected-Examples_PA-2017_Grades-1-11.pdf

Marinower scherp

Advertentie

Antwerpse schepen Claude Marinower (Open VLD), een partijgenoot van minister De Croo zei tegen Joods Actueel dat hij al langer “moeite” heeft met de beslissingen van het kabinet Ontwikkelingssamenwerking “Ja ik heb daar moeite mee, ik geef dat toe”.

Hij stelt zich ook luidop de vraag hoe goed er over de subsidiëring van Palestijnse projecten is nagedacht. Luisteren ze zelfs? “Is dat heel goed overwogen of zeggen ze op het kabinet van De Croo… flauwekul”.

De Antwerpse politicus wijst er op dat het probleem van haatonderwijs in de Palestijnse gebieden al jaren leeft en kaart heel de over-subsidiëring van de Palestijnen aan. Zo worden er zelfs premies uitgereikt aan families van omgekomen zelfmoordterroristen, uiteindelijk royaal gesubsidieerd met Westerse steun.

“Verbazend”

“Het is op zijn zachtst gezegd verbazend dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in plaats van gelden te bevriezen en voorwaarden aan de Belgische donaties te verbinden, nog meer geld toewijst voor Palestijnse scholen”, zegt ook Marcus Sheff van Impact SE, voluit het Institute for monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education, een organisatie die in meerdere landen schoolboeken screent op de aanwezigheid van haatboodschappen, ook in Palestina. Maar die zijn, ondanks aandringen van ondermeer de VS en Nederland, alleen maar in aantal en intensiteit toegenomen sinds het vorige onderzoekrapport.

Volgens de organisatie is de invloed van het Palestijnse schoolsysteem nefast omdat Palestijnse kinderen nu leren dat Israël geen bestaansrecht heeft en terroristen als grote rolmodellen vanaf de kleuterklas worden neergezet.

Toch heeft minister De Croo dit jaar alleen al 11 miljoen toegezegd aan UNRWA om de Palestijnse scholen te steunen, enkel een oproep om in te zetten op gendergelijkheid kon er vanaf. Van voorwaarden over het achterwege laten van Jodenhaat in de schoolboeken is geen enkele sprake en van controle op de aanwending van de Belgische hulpfondsen evenmin.

Advertentie

De Croo onwetend?
Maar misschien is de minister niet op de hoogte van de mistoestanden, vroeg Joods Actueel aan de onderzoeksorganisatie.

Maar Sheff is formeel: “Zeker weten van niet. Hij weet het maar al te goed: in de krant La Libre Belgique verscheen een jaar geleden al een artikel over hoe de Palestijnen in moskeeën en scholen steeds sterker inzetten op de vernietiging van Israël. Daarin stond dat de onderzoekers een “significante radicalisering hebben waargenomen” waarbij “zelfs tijdens de lessen rekenen kinderen oefeningen krijgen die gebaseerd zijn op ervaringen van zelfmoordterroristen en moorddadige jihadisten”.

Sheff:

Het Palestijnse onderwijssysteem creëert een Palestijns nationalisme dat incompatibel is met het bestaan van de Joodse staat. Het wordt gevaarlijk want waarden als vrede en tolerantie zijn er niet aanwezig en schoolboekteksten baden in een sfeer van haat voor de anderen. (Nvdr, lees Joden)

Kan ook anders
Impact SE onderzoekt ook elders in de wereld schoolboeken en merkt in bijvoorbeeld Amerikaanse schoolboeken op dat moslims daar wel nadruk leggen op universele waarden zoals respect voor christenen en Joden en andersdenkenden.

Reactie De Croo

Het kabinet van minister De Croo stuurde ons volgende reactie:

“België gaf recent extra steun aan UNRWA, een VN-organisatie. Schoolboeken die onder UNRWA’s verantwoordelijkheid worden uitgegeven beantwoorden aan de hoogste VN-normen. Nergens ter wereld worden schoolcurricula zo streng gecontroleerd als in Palestina. Net omdat er een lobby bestaat die constant probeert het Palestijns onderwijs in een slecht daglicht te stellen. Ondanks de strenge controles kunnen zich altijd aanzetten tot haat of oproepen tot geweld voordoen, zowel binnen Palestijnse of Israëlische scholen. In een situatie van jarenlang conflict is dat niet uit te sluiten.

België doet inspanningen, samen met andere Europese lidstaten, om haatboodschappen te voorkomen en streng op te treden indien het zich toch voordoet. UNRWA zorgt er overigens voor dat meer dan 500.000 Palestijnse kinderen naar school kunnen gaan. Stel u voor dat deze kinderen niet naar deze VN-gesteunde scholen kunnen gaan. Radicale organisaties zouden dan de plaats van de VN innemen en daar is niemand mee gediend.”