Opinie André Gantman: Hypocrieten aller landen verenigt u!

Palestijnse doden in Syrië, geen probleem voor deze gasten

Sedert mei 2011 woedt een bloedige burgeroorlog in Syrië. Volgens de VN zijn er tot op heden meer dan 30.000 burgers gedood; duizenden gezinnen zijn hun land ontvlucht  richting Turkije. Steden worden opzettelijk en meedogenloos gebombardeerd en niet in het minst: Palestijnse vluchtelingenkampen worden met de grond gelijk gemaakt door een regime dat beweert op te komen voor de ‘legitieme rechten’ van het Palestijnse Volk.

Organisaties en verenigingen zoals Intal of Vrede vzw – rijkelijk gesubsidieerd door de overheid (federaal of gewestelijk) – hebben nooit opgeroepen tot protest tegen de Syrische moordpartijen; schaamteloze stilte is hun ordewoord.

Zij hebben trouwens vorig jaar formeel afstand genomen van de acties die tot de val van de Libische dictator Khadaffi hebben geleid: voor hen een onaantastbaar icoon van het anti-imperialisme .

Bovendien bewaren ze de absolute stilte omtrent de gruwelen van de Iraanse dictatuur die de meest elementaire mensenrechten aan haar laarzen lapt. Zij hebben nooit enige kritiek geuit op het antisemitisme van het Iraanse  regime noch op zijn uitgesproken wil om Israël van de kaart te vegen. Integendeel zij verwerpen iedere vorm van embargo als zijnde moreel onaanvaardbaar; de Iraanse dictatuur is voor hen immers ‘heilig’ zoals trouwens de Cubaanse of de Noord-Koreaanse .

Nu dat Israël, na maandenlange raketaanvallen uit Hamasland op burgerdoelen te hebben ondergaan, beslist heeft te reageren hebben die organisaties en hun hypocriete aanhang de mond vol van ‘onaanvaardbaar geweld en massamoord’.

Advertentie

Uiteraard is iedere gewelddadige oorlogsdode er een te veel maar waarom vinden zij het niet nodig Hamas met de beschuldigende vinger te wijzen.

Deze terreurorganisatie houdt de Gazanen in een wurggreep en besteedt, zoals de feiten het zelf aantonen meer middelen om zich te bewapenen dan aan levenmiddelen voor de eigen bevolking, en dan maar klagen over dat embargo!!

Hamas, een filiale van de in Egypte regerende Moslimbroders heeft gezworen ‘de Zionistische entiteit (lees Israël)’ en de Joden te vernietigen en uit te roeien.

André Gantman

De pro-Hamasmilitanten die tijdens het voorbije weekeinde met hun brutale taalgebruik het rustige Antwerps Albertpark hebben ontsierd zouden er beter aan doen hun Hamasvrienden tot vrede te bewegen. Maar, stel ik mij de vraag, kunnen we überhaupt iets positiefs van hypocrieten verwachten? Ik vrees ervoor.

De auteur is toekomstig gemeenteraadslid voor de N-VA in Antwerpen, jurist en auteur