Opening van het museum Kazerne Dossin in Mechelen

Vlaams Minister- President Kris Peeters
Vlaams Minister-President Kris Peeters (Foto: Christophe Ketels/ i.o. van Vlaams overheid)

Vrijdag vond in Mechelen de internationale persconferentie plaats in aanloop naar de officiële opening van het nieuwe museum Kazerne Dossin. Het museumcomplex bestaat uit drie delen: het Memoriaal (plaats van herinnering, geopend op 4 september 2012), een documentatiecentrum, en een museum.

Met een tentoonstelling in drie talen wordt gerekend op zo’n 100.000 bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland – waaronder vele jongeren en scholieren. Bij de conceptuele uitwerking van het museum kon Kazerne Dossin op een belangrijke inbreng van het Belgische wetenschappelijke veld van historici en pedagogen en van een international advisory board samengesteld uit buitenlandse experten van gelijkaardige musea in het buitenland.

Vlaams minister-president Kris Peeters lichtte persoonlijk de ambities van het project toe, waarin de Vlaamse overheid zo’n 25 miljoen euro heeft geïnvesteerd. Architect bOb Van Reeth en museumcurator Prof. Herman Van Goethem waren ook spreker.

Kris Peeters:

De Vlaamse regering gelooft al meer dan 10 jaar sterk in dit project met internationale ambities. Daarom hebben wij hier 25 miljoen in geïnvesteerd. Daarom hebben wij hier al die jaren lang financiële, logistieke en politieke steun aan gegeven. Met dit museum, memoriaal en documentatiecentrum zullen we bijdragen aan de studie en bezinning over mechanismen van uitsluiting, onverdraagzaamheid en racisme in de samenleving, en tot versterking van de democratie. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Kazerne Dossin een volwaardige plaats zal innemen in de lijst van internationale Holocaustmusea, en in de bredere kring van herinneringsmusea.

Advertentie

Op maandag vindt de officiële openingsplechtigheid plaats in aanwezigheid van  het Belgisch vorstenpaar, verschillende binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in België, en familieleden van gedeporteerden, officieel ontvangen.

Voorafgaand aan de plechtige inhuldiging zal Vlaams minister-president Peeters de openingsrede uitspreken op de academische zitting, waar ook Claude Marinower (voorzitter van de vzw Joods Museum van Deportatie en Verzet, ondervoorzitter van de vzw Kazerne Dossin) en Eric Stroobants (voorzitter vzw Kazerne Dossin) een toespraak verzorgen.