Herlees de toespraken van de pro-Israël manifestatie in Brussel


Wij brengen hierbij de toespraken van de drie sprekers op het pro-Israël moment aan het Brusselse Justitiepalies. Zo’n 1500 mensen gaven op zondag gehoor aan de oproep van Joodse organisaties om hun steun aan de staat Israël te komen betuigen.

De enthousiaste menigte verzamelde op het plein voor de trappen van het Justitiepaleis en kleurden met Israëlische vlaggen, spandoeken en tekstborden het plein wit-blauw.

Volgens de politie waren er 1.500 aanwezigen, de VRT maakte daar 1.000 van.

Er waren ook opvallend veel spandoeken te lezen die de media opriepen om genuanceerd en correct te berichten over het Midden-Oosten. “De eenzijdige berichtgeving” was niet alleen een doorn in het oog van de betogers maar ook een terugkerend thema in de toespraken.

Aan het eind van de toespraak volgde een oproep aan alle christenen, moslims en joden in ons land om het conflict niet naar hier te importeren. “Hier valt geen oproep tot haat te horen, geen oproep om oorlog te voeren maar wij lanceren een oproep voor het leven, voor de vrede en voor veiligheid en de rust.”

Advertentie

Boodschap van de Heer Francis Renneboog, voorzitter van de  Belgische Evangelische Coalitie voor Israël

Namens de honderden evangelische leiders die ik vertegenwoordig, wil ik U groeten en U onze steun betuigen alsook onze wens dat U niet alleen staat. Israël is een democratische rechtsstaat die recht heeft op zelfverdediging in haar strijd tegen het terrorisme. Naast het gevaar voor Israël in eerste linie, zijn alle democratieën het doelwit van dit nieuw gezicht van het fascisme.

Toespraak van de Heer Maurice Sosnowski, voorzitter van het CCOJB

Namens de CCOJB, het Forum van Antwerpen, de Unie van Joodse Studenten van België en het Europees Joods Congreswil ik U danken voor uw aanwezigheid. U heeft vandaag de regen en de kou getrotseerd om uw solidariteit met Israël te betuigen. Ondanks de schijnbare kalmte, moesten wij hier vandaag aanwezig zijn om de families die in het zuiden en centrum van Israël leven te ondersteunen.

En ook de duizenden reservisten die opgeroepen werden om deel te nemen aan een oorlog die ze niet wensen maar die hun land tot het uiterste zullen verdedigen. Wij staan hier samen met onze vrienden van diverse afkomst, en wij danken in het bijzonder de evangelische christenen namens wie Francis Renneboog, voorzitter van de Belgische Evangelische Coalitie voor Israël het woord zal nemen.

Wij zijn hier aanwezig om te verkondigen dat zelfverdediging een recht is dat door het Handvest van de Verenigde Naties werd toegekend.

Geen enkel land ter wereld zou aanvaarden dat zijn inwoners onder de constante dreiging van raketaanvallen moeten leven, die hen slechts enkele seconden de tijd geven om zichzelf en hun familie in veiligheid te brengen.

Advertentie

Wij verkondigen dat wij waarde hechten aan het essentiële, namelijk, ervoor zorgen dat het enig joods nationaal tehuis in de wereld de middelen heeft om zichzelf te verdedigen en de veiligheid van haar burgers te garanderen.

Wij verkondigen dat er in Israël geen oppositie of meningsverschil meer bestaat. Vandaag kennen de inwoners uit het noorden, het zuiden en het centrum van Israël dezelfde werkelijkheid, zij vormen één front, ongeacht hun politieke ideeën;  de inwoners van Jerusalem en Tel Aviv verkeren in dezelfde moeilijkheden als de inwoners van Sderot, Ofakim of Kiriat Malakhi.

Aan alle verontwaardigden die de wanverhouding van de Israëlische tegenaanval aan de kaak stellen, roepen wij hoog en luid dat bijna de hele joodse gemeenschap genoeg heeft van de bevooroordeelde  kijk op het  Israëlisch-Palestijns conflict waar medeleven met de aanvaller samengaat met perversiteit voor deze die aangevallen worden. Alsof de raketten die Iran aan de Hamas en haar bondgenoten levert overeenstemmen met wapens die de armen uit wanhoop uitvinden.

Aan deze verontwaardigden zeggen wij dat wij de slachtoffers aan beide kanten betreuren; dat wij het aantal doden niet tellen want zonder de « ijzeren koepel » en de talrijke andere veiligheidssystemen die Israël verschaft heeft zouden er veel meer Israëlische doden vallen. Terwijl in Gaza, de Hamas raket lanceerbanen dichtbij een school plaatst en zijn hoofdkwartier in een ziekenhuis vestigt in plaats van zijn bevolking te beschermen.

Wie uit zijn verontwaardiging over deze vreselijke menselijke schild strategie?

« Wij houden meer van de dood dan de Amerikanen van het leven houden » schreeuwden de jihadisten van 11 september. Deze ideologie werd hier in Europa hernomen door Mohamed Merah en zijn mededingers. De islamofascisten die over de Gazastrook heersen zijn ook aanhangers van deze ideologie. Maar wie spreekt hierover zijn verontwaardiging uit?

Israël heeft zich volledig uit de Gazastrook teruggetrokken in 2005. Wat hebben de Palestijnen van dit door Israël ontruimd gebied gemaakt?

In plaats van het embryo van een democratische staat te bouwen, heeft de Hamas,  na de staatsgreep tegen Abbas in 2007, Gaza omgevormd tot een islamofascistische staat.

In Gaza is er slechts één partij, de Hamas, die op de lijst van de terroristische organisaties staat. De Hamas gijzelt de bevolking van Gaza onder de sharia wetgeving, waar mannen, vrouwen en kinderen geen enkel recht hebben.

Wie spreekt zijn verontwaardiging uit wanneer burgers vermoord worden omdat ze van collaboratie verdacht worden, wanneer hun lichamen door de straten worden gesleurd terwijl dit gefilmd wordt?

Wie spreekt zijn verontwaardiging uit over het bekende doel van de Hamas, namelijk de vernietiging van Israël en de verdelging van alle joden, zoals omschreven in artikel 7 van hun handvest?

Wie spreekt zijn verontwaardiging uit wanneer, na een aanslag in een bus in Tel Aviv, in de Gazastrook uit vreugde in de lucht geschoten wordt. – in Israël heeft men dergelijke taferelen niet gezien tijdens operatie « Pillar of  defense » en ook op geen enkel ander moment.

Aan de verontwaardigden die ons, Joden van België onze verbondenheid met Israël verwijten, zeggen wij dat wij deel uitmaken van de sociale structuur van dit land en dat ons hart uitgaat naar Israël, het centrum van het judaïsme. Wij verbergen ons hiervoor niet en zullen dat nooit doen. Uw aanwezigheid hier vandaag is een bewijs van deze eeuwige verbondenheid.

Waarvoor vecht Israël? Israël vecht om zichzelf, haar waarden en haar burgers te verdedigen, maar Israël vecht ook voor ons, en met ons bedoelen wij de vrije wereld, een wereld waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, waar iedereen zijn mening mag uiten. Deze wereld is een democratische rechtsstaat. Deze droevige werkelijkheid moet hoog en luid verkondigd worden, wat Israël bedriegt, bedriegt in feite alle democratieën in de wereld.

Op termijn, zal geen enkele oorlog dit conflict kunnen oplossen, en slechts een vredesakkoord tussen beide partijen gebaseerd op een twee-staten oplossing, zal de Palestijnen toelaten een soevereine staat te hebben en aan de Israëliërs de gelegenheid geven om in alle veiligheid te leven. Niemand betwist hier dit principe.

Door de spiraal van geweld in Syrië, in Jordanië en in andere landen van het Midden Oosten, is er dringende noodzaak om tot een vredesakkoord te komen. Wij mogen echter onze ogen niet sluiten voor de nieuwe werkelijkheid in het Midden Oosten, waar sinds de Arabische Lente de buurlanden geconfronteerd worden met een sterke groei van de radicale islam en waar Israël wordt aangeduid als de oorzaak van alle problemen in de Arabische wereld.

Wij moeten ook kampen met heftige anti-Israëlische uitingen en met een toename van dit nieuw antisemitisme, even bruin en schadelijk als het oude, dat meer dan ooit amalgamen maakt, delegitimiseert en zijn venijn in de straten van Brussel, Antwerpen en op de campussen uitstort.

Wij doen vandaag eens te meer beroep op de gemeentelijke, federale en universitaire autoriteiten en op de media om een cordon sanitaire op te leggen, een rode lijn die uitdrukkelijk de grenzen vastlegt tussen vrijheid van meningsuiting en antisemitisme gebaseerd op de definitie voorgesteld door het Europees agentschap voor mensenrechten.

Onze gemeenschap heeft steeds het dialoog met de andere culturele gemeenschappen aangemoedigd. Christenen, moslims en joden van België, laten we samen opkomen tegen de invoer van dit conflict in onze straten, er is geen plaats voor het israëlisch-palestijns conflict in Europa.

Wij roepen niet op tot haat of tot oorlog maar wel tot leven, vrede en tot het recht van Israël om te bestaan en in vrede en veiligheid te leven.

AM ISRAEL HAI

Toespraak van de Heer Norbert Vos

VREDE  daarvoor zijn we hier samengekomen De laatste weken waren moeilijke weken in Israël en Gaza.

Daarom heeft het FORUM der Joodse organisaties – België  besloten om in coördinatie met andere verenigingen deze betoging voor VREDE en TEGEN terrorisme te organiseren.

In 2005 heeft Israël zich unilateraal en zonder condities terug getrokken uit de Gaza streek, en toen dachten we “Eindelijk, nu komt de langverwachte VREDE”

In plaats daarvan ging het afvuren van raketten vanuit Gaza naar het zuiden van Israël gewoon verder.

Sderot kreeg dagelijks haar laag raketten. Het waren er meer dan 700 p/jaar. De laatste weken waren het er meer dan 100 p/dag. Het leven in Sderot , Be’er Sheva, Ashkelon en andere steden werd ondraaglijk.

De burgers brachten dagen en nachten door in bunkers. Schoolgaan werd onmogelijk voor de kinderen. Buiten de materiële en fysieke schade en het verlies aan mensenlevens liepen vrouwen, mannen en kinderen onherstelbare trauma’s op door de angst en de slapeloze nachten.

Geen enkele democratische Rechtsstaat zou dergelijke toestand dulden. Bovendien had de  regering in Teheran, uit sarcastisch plezier een nieuw soort raket geleverd aan haar bondgenoot in Gaza om nog meer Israëlische burgers te vermoorden en om hun eind doel te bereiken, n.l.  Israël van de kaart te vegen.

Met deze raketten werd niet enkel het zuiden van het land bedreigd, maar ook het centrum met dichtbevolkte steden zoals Tel-Aviv en Jeruzalem. Er moest een reactie komen van Israëlische zijde.
Zowel Israël, als elke democratische Rechtsstaat, heeft het recht en de plicht het leven van zijn burgers te verdedigen.

Israël heeft haar uiterste best gedaan om mensenlevens te sparen door strooibriefjes te droppen boven Gaza voor ze de militaire doelen uitschakelden, die midden in de meest bevolkte gebieden van Gaza verstopt waren. De meeste democratische regeringen waaronder zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie vonden deze verdediging van Israël gerechtvaardigd.

Dankzij het spitstechnologisch afweersysteem “IJzeren koepel” (Iron Dome) dat Israël samen met de Verenigde Staten ontwikkeld heeft, zijn veel raketten onschadelijk gemaakt, en zijn er gelukkig veel mensenlevens gespaard.

Door de inspanningen van de VS, de Europese Unie en de Verenigde Naties  is er een tijdelijk staakt het vuren bereikt. De wereldopinie, de media en vooral de wereldpers moeten duidelijk maken dat men geen vrede kan bereiken door raketten af te vuren op onschuldige burgers en kinderen. Terrorisme en blinde haat kunnen nooit leiden  tot duurzame vrede.

Enkel dialoog en wederzijds begrip zijn een oplossing om tot vrede te komen. Maar helaas weigeren de terroristische groepen, zowel in Gaza als in Libanon, het recht van bestaan van de Israëlische staat te erkennen. Het Forum der Joodse organisaties, wil hiermede haar innige wens van Vrede uitdrukken.

Vrede voor iedereen, en vooral voor de onschuldige kinderen die het slachtoffer zijn overal waar terrorisme, geweld en haat heersen.

Ik dank U.