Johan Verstreken (CD&V) wil minister Lieten interpelleren over VRT-berichtgeving tijdens Gaza-oorlog

Johan Verstreken zetelt voor de CD&V in de mediacommissie van het Vlaams Parlement
Verstreken zetelt voor de CD&V in de mediacommissie van het Vlaams Parlement

Vlaams Parlementslid Johan Verstreken (CD&V), die voor zijn partij in de mediacommissie zetelt, deelt de bezorgdheid van het Forum der Joodse Organisaties over de recente Midden-Oostenberichtgeving op de openbare omroep.

Vorige week had de Joodse organisatie een tendens aangeklaagd van de VRT om de Palestijnse zaak meer te belichten dan het Israëlische standpunt. Verstreken laat nu weten dat ook hij die bezorgdheid deelt en van plan is deze problematiek aan te kaarten bij minister van Media, Ingrid Lieten.

De VRT vaardigde een radio-correspondent en een TV-journalist af naar Gaza maar stuurde niemand vanuit ons land naar Israël. Hierdoor waren er bijna uitsluitend human-interest verhalen uit Gaza te zien, maar niet uit Israël. Een fotoserie op de VRT-website toonde enkel Palestijnse slachtoffers en Israëlische militairen, dus geen Israëlische slachtoffers of Palestijnse raketten. Bovendien werden internationale reacties met begrip voor het Israëlisch standpunt geminimaliseerd (lees hier).

Oorzaak en gevolg

Advertentie

Johan Verstreken, vroeger zelf nog bij de openbare omroep, vindt dat de nieuwsdienst even veel aandacht moet besteden aan de oorzaken van het conflict – de raketbeschietingen op Israël – als aan de gevolgen daarvan. Ook dient er beter op gewezen te worden dat van de 165 slachtoffers in Gaza, 120 deel uitmaakten van Hamas. “Al te vaak worden cijfers losgelaten zonder de juiste context te schetsen”.

Verstreken liet aan de Joods Actueelredactie weten: “dit verdient nader onderzoek omdat alles er op wijst dat het hier niet om incidentele flaters gaat maar om een tendens. Ik begrijp dan ook zeer goed de bezorgdheid, dit is voor een openbare omroep niet de juiste weg “.

Vorige week had ook de N-VA, bij monde van woordvoerder Bart Van Camp, laten weten tekst en uitleg te krijgen van de openbare omroep op de aangehaalde opmerkingen.