Repliek van Michael Freilich aan Fikry El Azzoui: “Als de vos de passie preekt”

De PVDA+ staat achter een boycott van Israël
De PVDA+ staat achter een boycott van Israël

Vorige maand kon u het standpunt lezen van onze hoofdredacteur over de PVDA+. In de krant De Morgen werd hij hierop aangepakt door Fikry El Azzoui. Freilichs repliek hierop – die de De Morgen niet in zijn volledigheid durfde te publiceren, bieden wij hier wel aan.

“Wie een pro-Joodse houding tracht te combineren met onverdraagzaamheid tegenover een andere bevolkingsgroep, de islam, heeft duidelijk niet begrepen wat het Joodse leven betekent en ziet niet in hoezeer deze dubbelzinnige houding daar lijnrecht tegen indruist”. Zo luidde destijds mijn open brief aan Filip Dewinter (Joods Actueel 01/08 p.10). Daarmee kwam de rechts-extremist te weten dat de Joodse gemeenschap in het algemeen en ondergetekende in het bijzonder niet willen weten van zijn uitgestoken hand naar de Antwerpse Joden terwijl hij tegelijkertijd moslims demoniseert.

fikry (Copy)
Michael Freilich dient Fikry El Azzoui van wederwoord. (foto: Moussem.be)

Het is zo klaar als een klontje dat Fikry El Azzouzi (De Morgen 12/11) Joods Actueel niet leest. En “van horen zeggen” koop je niets als het om correcte informatie gaat. Zo dicht hij mij “hoofddoek-en-ritueel-slachten” standpunten toe die ik nooit innam. Vandaar dat ik nog maar eens in herhaling val: “Het dragen van de hoofddoek is een probleem voor een groot deel van de Vlamingen, maar zelf heb ik daar geen probleem mee. Wel vroeg ik om “een kat een kat te noemen”. Velen zien de islamitische hoofddoek als een vorm van discriminatie tegenover de vrouw en ervaren dit als een barrière voor integratie.

Daar heeft het keppeltje of het dragen van een kruisje bijster weinig mee te maken. Idem dito voor de problematiek rond ritueel slachten. “We kunnen veel leren van de manier waarop de Joodse gemeenschap omgaat met ritueel slachten”, zei Meyrem Almaci recentelijk nog in een interview met Joods Actueel. Mij daarom als islamofoob bestempelen is nogal ver gezocht.

Fikry schrijft dat hij mijn tv-optredens een tweede keer moest bekijken, zo kwam hij tot het inzicht dat ik geen gevoel voor humor had, “er kon zelfs geen droog grapje af”. Waar mijn tegenstrever, Peter Mertens, dan wel grapjes maakte, is mij een raadsel, maar het toont dat Fikry liever op de man speelt dan op de bal. Ook als het aankomt op de problematiek in het Midden-Oosten weet hij geen bal af (sic.) van mijn standpunten in deze. Anders dan Netanyahu ben ik voor een tweestatenoplossing, waarbij Jeruzalem als hoofdstad moet fungeren voor beide bevolkingsgroepen.

Advertentie

Dat heb ik ook met zoveel woorden geschreven in een gezamenlijk opiniestuk met Wouter De Vriendt, eerder dit jaar. Deze houding, om samen te zoeken naar de neutrale middenweg en het erkennen dat beide partijen schuld dragen, contrasteert met de houding van de PVDA+ die bij gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen als programmapunt het boycotten van Israël opneemt.

Het bevreemdende is dat El Azzouzi niet inziet dat uitgerekend de ideologie die op geen enkel ogenblik waar ook ter wereld enige verdraagzaamheid voor religie aan de dag legt, (opium van het volk, je weet wel) hem misleidt. Ik heb het debat voor een cordon sanitaire tegen de PvdA+ aangezwengeld door het parcours van Zohra Othman te schetsen.

Ik schreef hoe en waar zij in contact kwam met jihadisten, over haar steun aan Saddam Hoessein in Bagdad en hoe haar alliantie met AEL mede verantwoordelijk was voor de bestorming van de Joodse buurt in Antwerpen in 2004. Uitgerekend deze Othman kwam niet opdagen voor het debat op Terzake en heeft op geen enkel moment gereageerd op deze feiten.

Als Peter Mertens wil tussenkomen, dan wil ik vooral vernemen waarom het verleden van zijn partij, met ontoegankelijke internetpagina’s, verborgen moet blijven en tegelijkertijd de toekomstvisie van de PvdA+ angstvallig geheim wordt gehouden. Vandaar dat Wetstraatjournalist Van Horenbeek terecht in De Morgen (21/5) opmerkte dat de PvdA+ geheime congressen organiseert waar géén pers geduld wordt.

Mijn conclusie: Het Vlaams Belang en PvdA+ hebben beiden een kant die geen daglicht verdraagt. Zo lang dat duurt, let de boer maar best op zijn ganzen en zeker als Mertens met zijn boek vanaf de kansel zwaait. Dus beste Fikry neem een abonnement op Joods Actueel, daar word je minder ‘friky’ van”.

Michael Freilich