Pius X genootschap haalt antisemitisme terug uit de kast

fellayHet heeft er alle schijn van dat bisschop Bernard Fellay, het hoofd van de sectarische priesterbroederschap Pius X zijn zin niet krijgt in de onderhandelingen met het Vaticaan. De paus en andere leden van de geloofscongregatie zijn hoegenaamd niet van plan om de besluiten van Vaticanum II terug te draaien. Nu dat het geval is herhaalt Bernard Fellay opnieuw dat Joden de vijand van de kerk zijn.  

Rome heeft gisteren al gereageerd op de uitspraken en laten weten dat het niet kan dat Joden als vijanden van de kerk bestempeld werden. “Daarover is het standpunt van de kerk klaar en algemeen bekend”, aldus Federico Lombardi, de woordvoerder van het Vaticaan.

Joods Actueel vroeg een reactie aan  de Antwerpse vestiging van het genootschap in ons land maar ving bot. Op de vraag hoe de Belgische volgelingen van Fellay tegen diens uitspraken aankijken wou men niet “aan de telefoon” antwoorden. “Maar dat is geen probleem ik kom even langs”, leverde ook geen enkel resultaat op.  Ondertussen voelt Bernard Fellay de bui al hangen en wrong zich in een bocht: “Ik bedoelde met de vijanden van de kerk niet het Joodse volk maar de leiders van de Joodse organisaties”, waarmee hij opnieuw een blik op het antisemitisme in de rijkelijk gevulde voorraadkast van zijn beruchte genootschap laat werpen

De priesterbroederschap St. Pius X werd in 1970 opgericht door aartsbisschop Marcel Lefèbvre als een reactie op de ‘dwalingen’ die volgens hem na het Tweede Vaticaans Concilie in de kerk waren ontstaan.  Toen Marcel Lefèbvre tegen de uitdrukkelijke wens van paus Johannes Paulus II toch vier bisschoppen wijdde leidde dat tot zijn excommunicatie.

Onder de vier eigenmachtig verklaarde bisschoppen bevond zich de huidige leider Bernard Fellay en Richard Williamson.  Geen enkele van deze afvallige prelaten en ook hun overleden stichter zat in het verleden om een antismitische opmerking meer of minder verlegen. Bovendien werd bisschop Williamson veroordeeld omwille van zijn negationistische uitspraken waarbij hij het bestaan van de gaskamers in twijfel trok.

Advertentie

Onderzoek van Joods Actueel bracht in februari 2009 aan het licht dat de katholieke sekte zich wereldwijd te buiten ging aan antisemitisme in preken, in magazines, vlugschriften en publicaties op hun websites.