Antwerpen in diepe rouw na overlijden rabbijn prof. Abraham Malinsky

RMMet verslagenheid heeft de Joodse gemeenschap in Antwerpen het overlijden vernomen van rabbijn professor Abraham Malinsky, de echtgenoot van mevrouw Rachel Malinsky-Silberberg en de vader van Nechama Rushansky-Malinsky en van Meir en Aaron Malinsky. Hij overleed dit weekeinde  te Antwerpen.  De voltallige redactie van Joods Actueel biedt haar gevoelens van deelneming aan aan de echtgenote en kinderen van de zeer geliefde rabbijn. Aaron, zijn zoon, is een gewaardeerd medewerker van ons magazine waarvoor hij regelmatig bijdragen schrijft.


“Rabbijn Malinksy is doorheen gans de Joods gemeenschap gekend als een innemend man, een gentleman in de ware betekenis van het woord, met een voorkomendheid van de oude stempel die iedereen nog met een kleine buiging begroette ” aldus Joods Actueel directeur Terry Davids die de overleden professor omschrijft als een geniaal geleerde, die een resem talen beheerste en enorm belezen was zowel op het religieuze als op het seculiere terrein.

“Als inspecteur Joodse godsdienst werd hij op handen gedragen door zijn leerkrachten die nooit tevergeefs op hem beroep deden voor eender welk probleem of advies. Maar wat iedereen zich vooral zal herinneren is dat het een man was die er een levensdoel van maakte om  met alle mensen vrede na te jagen  en daar ook in wist te slagen. Een voornaam en buitengewoon geliefd man heeft ons verlaten en Joods en niet-Joods Antwerpen zal zich hem blijvend herinneren en missen” aldus directeur Davids.

Bij niet-Joden was rabbijn Malinsky bekend van de talrijke keren dat hij een aangrijpende vertolking van het Gebed voor de Doden bracht tijdens ceremonies ter nagedachtenis van de duizenden gedeporteerde Joodse landgenoten die om het leven kwamen in de concentratiekampen

Ook Sant’Egidio laat bij monde van barones Hilde Kieboom en vicaris Rik Hoet weten dat ze met droefheid het overlijden vernamen. Beiden zeggen zich rabbijn Malinsky te zullen herinneren als een gewaardeerde vriend en een metgezel op de weg naar een vreedzaam en respectvol samenleven onder mensen van verschillende godsdiensten en overtuigingen. “Hij steunde zijn zoon Aharon in diens engagement in de ‘Trialoog’ en was dit voorjaar nog aanwezig op de presentatie van het gelijknamige boek in het Antwerpse stadhuis. In naam van de Gemeenschap van Sant’Egidio betuigen wij ons medeleven aan zijn vrouw, zijn zoon Aharon en zijn hele familie, aan heel de joodse gemeenschap van Antwerpen, in verbondenheid in gebed en in het vertrouwen in de barmhartigheid van de Schepper”.

Advertentie

Laatste eer
De begrafenis zal vandaag 28 oktober plaatsvinden en het publiek kan de overledene een laatste eer bewijzen tijdens een samenkomst in de Terliststraat 35 om 12.15 uur. Daarna is het vertrek naar Zaventem-Jeruzalem voorzien.