Schielijk overlijden van dhr. Herschel Fink (°1924-2014)

Hershl Fink - Foto Donald Woodrow
Hershel Fink – Foto Donald Woodrow

Met ontsteltenis en verdriet neemt de Joodse Gemeenschap van Antwerpen heden kennis van het heengaan van dhr. Herschel Fink, zowaar een monument in het na-oorlogse leven in Joods Antwerpen.

Dhr. Fink was alom geliefd en dat bij alle lagen van de Joodse bevolking. De begrafenis vindt plaats op zondagnamiddag om 15:20 voor de gebouwen van de Shomre Hadas aan de Terliststraat. Van daaruit vertrekt Fink richting Israël om er begraven te worden.

In juni publiceerde Joods Actueel een interview met dhr. Fink, u kan dit hier herlezen.

Het Forum der Joodse Organisaties verspreidde volgend bericht:

Advertentie

Het Forum der Joodse Organisaties heeft met droefheid kennis genomen van het heengaan van een dierbare vriend, Dhr. Herschel Fink.
Dhr. Herschel Fink was vanaf het begin een actief lid van onze organisatie en heeft gefungeerd als tijdelijke voorzitter van het Forum totdat de raad van bestuur werd verkozen, 20 jaar geleden, in 1994.

Tientallen jaren was hij de actieve voorzitter van de Mizrahi. Gedurende heel zijn leven heeft hij zich ingezet om de herinnering aan de Shoah over te dragen.
Zijn melodieuze stem, en vooral zijn uitvoering van de “El male rachamim” zal voor altijd gegrift blijven in het geheugen van onze kehila.

Het voltallig bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan zijn weduwe en aan zijn kinderen, en tevens aan zijn schoonzoon, onze voorzitter Dhr. Raphaël Werner.

De begrafenis van Dhr. Herschel Fink
zal plaatshebben op zondag 12 januari 2014
samenkomst 15.30 u TERLISTSTRAAT 35

Het publiek wordt verzocht de overledene de laatste eer te bewijzen.