Antisemitische voorzitster VCD doopt partij om in VCP om aan Google te ontsnappen

googlecuffDe Vrije Christen Democraten, een religieuze-politieke splinterpartij van antisemiete Agnes Jonkheere is van naam veranderd en zou sinds enkele weken Vlaamse Christen Partij (VCP) heten. Volgens de organisatie is de reden hiervoor om verwarring met CD&V te vermijden. “CD&V lijkt te veel op VCD”, klinkt het. Maar volgens onze bronnen wordt de naamsverandering naar VCP vooral gebruikt om de vele negatieve informatie op het internet over VCD te omzeilen.

Voorzitster Agnes Jonckheere staat erom bekend de meest verachtelijke antisemitische clichés te verspreiden. Ondanks verschillende vage beloftes en halve terugtrekkingen slaagt ze er steeds opnieuw in om nadien te hervallen. Een resem artikels hierover treft u hier:

https://joodsactueel.be/2013/05/14/schaamteloos-antisemitisme-van-voorzitter-vrije-christen-democraten/

https://joodsactueel.be/2013/05/22/voorzitster-vcd-agnes-jonckheere-neemt-ontslag-na-antisemitische-teksten-maar-slaat-geen-mea-culpa/

https://joodsactueel.be/2014/02/20/antisemiete-van-vrije-christen-democraten-slaat-weer-toe/

Advertentie

Jonckheere die niet alleen haat koestert tegen Joden is een soort sekte-achtige figuur die het liefst van al CD&V een pad in de korf zet, vooral dan de lokale CD&V-afdeling in Brugge waar haar  broer Paul Jonckheere actief is als fractieleider. Paul Jonckheere zei tegen onze redactie dat het gewoon belachelijk is dat zijn zus beweert dat de naamsverandering om bovengenoemde reden werd doorgevoerd.  Op onze vraag of zij wel eens meer een loopje  met de waarheid neemt zegt de Brugse CD&V-mandataris zonder enige ontkenning: “Ik kan daar niet op antwoorden … alleen dat het pijnlijk is”.

De protocollen van de Vlaamse Christen Partij of Vrije Christendemocraten

Op geen enkele moment is Jonckheere teruggekomen op haar woorden. Wel nam ze zogezegd ontslag als voorzitter om even later opnieuw aan te treden en daarna onverstoord gif te spuien. Nog in haar laatste nieuwsbrief schreef de anti-Joodse voorzitster dat “Israël erop uit is om een mondiale overheersing te installeren met de nodige militaire controle”.

Jonckheere probeert haar antisemitisme-als-psychose te verdedigen door te zeggen dat er ook goede Joden zijn maar de slechte zijn “die liberale Joden en de zionisten met een keppeltje”…

Op de telefonische vraag van Joods Actueel “Hallo mevrouw Jonckheere, kent u nog een jood met een keppeltje buiten hoofdredacteur Michael Freilich”? komt de partijvoorzitster niet verder dan… eu.

Sterke tegenreactie

Een resem christelijke organisaties heeft zich reeds gedistantieerd van VCD/ VCP. Zie hier. Ook de European Christian Political Movement (ECPM) heeft haar partij aan de deur gezet. Kris Vleugels die lid is windt er geen doekjes om: “de reden om haar te bannen waren zondermeer haar antisemitische uitspraken”. Een ander lid van ECPM laat ons weten dat de organisatie twee keer de uitsluiting heeft moeten meedelen eer Jonckheere het ECPM-logo van haar website verwijderde.

Advertentie

De kop rot en de vis stinkt

De naamsverandering naar Vlaamse Christen Partij leverde het voordeel op dat Google en andere zoekrobots minder snel de crapuleuze uitspraken van Jonckheere’s partij aan het licht brengen.  Op Facebook verving Jonckheere het logo van de Vrije Christen Democraten (VCD) met terugwerkende kracht tot in 2009 door het logo van de Vlaamse Christen Partij (VCP). Maar in artikels staat toch nog vaak de naam Vrije Christen Democraten (VCD) vermeld. Daardoor lijkt het voortdurend alsof de partij twee namen heeft. Het enige wat wel duidelijk is, is dat zij het gezicht van beide partijen is, en dat is allesbehalve fraai.

Jonckheere die bij de vorige verkiezingen enkele tientallen stemmen kreeg stelt in werkelijkheid niets voor. Maar ze  is wel het symptoom van een oorzakelijk antisemitisme dat door een verziekt en inert Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding wordt getolereerd.