Oproep van het MAS voor Joodse objecten

mas-1

‘Heilige Boeken | Heilige Plaatsen’ is een unieke tentoonstelling over het jodendom, christendom en islam,  die van 19 september 2014 tot 18 januari 2015 zal gehouden worden in het MAS, Museum aan de Stroom (Hanzestedenplaats, Antwerpen). Met het oog op de voorbereiding ervan wordt ook een oproep gericht aan het publiek. De redactie ontving hiertoe verzoek van de directeur van het museum, Carl Depauw.

Meer dan de helft van de wereldbevolking hoort bij een van de drie godsdiensten jodendom-christendom-islam. Ondanks de duidelijke onderlinge verschillen zijn de gelijkenissen tussen deze godsdiensten minstens even groot.

In de tentoonstelling wordt o.a. de pelgrimage naar heilige plaatsen belicht. Bezoekers treden er in de voetsporen van gelovigen, vroeger en nu. De reis is rijkelijk gedocumenteerd met waardevolle, historische en actuele voorwerpen uit heel de wereld. Maar het MAS wil de bezoeker ook laten kennismaken met de betekenis van de pelgrimstocht voor gelovigen vandaag in Antwerpen. Het wordt een unieke inkijk in  jodendom, christendom en islam.

Advertentie

‘Heilige Boeken | Heilige Plaatsen’ is een ambitieus project, onderstreept directeur Depauw.

Aan het project werken de drie geloofsgemeenschappen mee. Het komt tot stand in samenwerking met de Antwerpse joodse organisaties B’nai B’rith, Shomre Hadas, Machsike Hadas en het Forum der Joodse Organisaties.

Oproep

Hiervoor wil het MAS graag ook met u samenwerken, aldus museumdirecteur Depauw. Daarom doet ze een dringende oproep. Heeft u een aandenken van uw bezoek aan de Kotel? Wat koestert u van uw bezoek aan het graf van een inspirerende rabbijn in Israël, Europa, Afrika, de Verenigde Staten? Wilt u dit delen met de bezoekers van het MAS? Alle soorten ‘souvenirs’ en ‘aandenken’, zijn welkom: miniatuur Tora’s en gebedenboeken, Megillot, een jad, kandelaars, ansichtkaarten, foto’s van rabbijnen, foto’s van belangrijke gelegenheden en feesten zoals bar mitzva, Poerim en Chanoeka, of van uzelf voor de Westelijke Muur of andere heilige plaatsen… Iedere stroming binnen elk van de drie godsdiensten heeft in de loop der tijden eigen tradities ontwikkeld. Deze veelkleurige schat zal in de tentoonstelling aan het publiek getoond worden. “Wij tonen en koesteren dat aandenken, dat ‘souvenir’, in uw plaats”, aldus directeur Carl Depauw.

Data

Breng in mei 2014 uw ‘souvenirs’ binnen en leen ze uit voor duur van de tentoonstelling:

op zondag 11 mei in de synagoge Romi Goldmuntz, Van den Nestlei 2, 2000 Antwerpen, van 11.00 – 17.00 uur.

Advertentie

– of van 2 t.e.m. 18 mei in het MAS | Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen: van dinsdag tot vrijdag van 10.00 – 16.30 uur, zondag tot 17.30 uur. Aanmelden aan de balie. Meer informatie: +32 3 338 44 40 of balie.mas@stad.antwerpen.be

Hoe gaat het MAS met de geleende voorwerpen te werk?

Het MAS garandeert een veilige en respectvolle behandeling van uw objecten: ze worden geregistreerd en veilig opgeborgen tot een selectie haar plaats krijgt in de tentoonstelling. Na afloop van de tentoonstelling (januari 2015) worden al uw ‘souvenirs’ aan u terugbezorgd.

Als dank zullen alle deelnemers uitgenodigd worden voor een bezoek aan de tentoonstelling.

(tekst: Frans L. Van den Brande)