Bericht van Mia de Schamphelaere, Lijstduwer Vlaams Parlement CD&V

Mia De Schamphelaere
Mia de Schamphelaere

Antwerpen is een echte kosmopolitische stad met 512 000 inwoners en 170 nationaliteiten. Meer dan 40% van de Antwerpse bevolking heeft een diverse cultureel-etnische achtergrond. De Joodse gemeenschap is sinds vele jaren ingeburgerd in Antwerpen en levert een essentiële bijdrage  aan het welzijn en de welvaart van de stad en haar omgeving. De Joodse gemeenschap maakt integraal deel uit van de Vlaamse identiteit.

CD&V ijvert voor:
°een samenleving waarin elke gemeenschap respect heeft voor de eigenheid en de overtuiging van andere gemeenschappen. Een strenge handhaving van het discriminatieverbod is nodig.
°een respectvolle omgang met de godsdiensten, culturen en levensopvattingen in al hun verscheidenheid. Godsdienst mag niet herleid worden tot een loutere private keuze, maar moet ook open en in gemeenschap beleden kunnen worden.
° herinneringseducatie, zodat alle jonge mensen, van welke origine of nationaliteit ook de confrontatie kunnen beleven met de haast ondenkbare werkelijkheid die de Shoah was.

Samen met minister-president Kris Peeters werkte de CD&V een 3D-plan uit voor een sterker Antwerpen. Het 3D-plan voor Antwerpen is duidelijk, duurzaam en doelgericht. De belangen en beleidsverwachtingen van de Joodse Gemeenschap die leeft en werkt in Antwerpen zijn in het 3D-plan opgenomen.

Antwerpen heeft alle troeven in handen om de economische groeipool van Vlaanderen en België te blijven. De haven is de motor van de Vlaamse economie en tewerkstelling  en zorgt voor zo’n 5% van het BBP. Antwerpen is ook het kloppend hart van de mondiale diamantindustrie. Dit betekent 34 000 jobs die rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk zijn van de diamanthandel en 1700 geregistreerde diamantbedrijven.

CD&V wil dan ook duurzaam investeren zodat Antwerpen al haar troeven kan blijven ontplooien.
°We verlagen de loonkost met 3 miljard om meer mensen aan het werk te krijgen.
°Wie meer werkt , moet netto meer overhouden. Daarom verhogen we het deel van het inkomen, waarop geen belasting betaald wordt. Wat een winst van 700 euro per werkend persoon oplevert.
°We garanderen vijf jaar fiscale stabiliteit door het behoud van de notionele intrestaftrek.

Advertentie

Antwerpen kent een zware mobiliteitsproblematiek, met gevolgen voor de gezondheid, de economie en het milieu. CD&V wil hieraan verhelpen met :
°het Masterplan Antwerpen 2020 als een integraal project: nieuwe weginfrastructuur met fietspaden, tramprojecten en een verhoging van de capaciteit van de waterweg,
° het vervolledigen van het wegennetwerk met onder meer de Oosterweelverbinding, de A102 en de R11bis,
°de ondertunneling van de Krijgsbaan waardoor de toekomst van de Antwerpse luchthaven met snelle internationale verbindingen wordt verzekerd.

De sterke bevolkingsgroei vereist extra onderwijsplaatsen in Antwerpen. CD&V wil investeren in onderwijs:
°met bijkomend geld voor de bouw van extra-scholen of voor de dringende renovaties.
Deze investeringsmiddelen moeten correct gespreid worden over de verschillende netten en vrije schoolinitiatieven. Ook de Joodse scholen kunnen op nieuwe investeringsmiddelen beroep doen.

CD&V is overtuigd voorstander van de vrijheid van onderwijs en de vrijheid om een eigen opvoedingsproject te realiseren.
° We willen dan ook minder regels voor het onderwijs,  meer vertrouwen in de verschillende schoolteams en respect voor de autonomie van de scholen en hun pedagogische vrijheid.