Joodse politici net niet verkozen – ondanks mooie scores

Net niet verkozen. André Gantman (links) en Samuel Markowitz. Foto: Donald Woodrow / Joods Actueel Net niet verkozen. André Gantman (links) en Samuel Markowitz. Foto: Donald Woodrow / Joods Actueel
Net niet verkozen. André Gantman (links) en Samuel Markowitz. Foto: Donald Woodrow / Joods Actueel

De Joodse politici André Gantman (N-VA) en Samuel Markowitz (Open VLD) grepen gisteren net naast een zitje in het federaal en het Vlaams parlement. Toch boekten beide heren een mooie score, Gantman verzamelde 9.288 vorkeurstemmen  (in de top 60 van de provincie Antwerpen) terwijl de Markowitz 4. 207 kiezers kon overtuigen een bolletje naast zijn naam in te kleuren.

De joodse Toby Fischler, een jonge nieuwkomer haalde 3.483 stemmen voor de Kamer en raakte evenmin verkozen. De heren politici bedankten hun kiezers voor de steun en zullen verder actief de belangen van de gemeenschap blijven promoten.

Andere politici die bekend staan om hun vriendschap en nauwe banden met de Joodse gemeenschap raakten wel verkozen. Dat was het geval voor N-VA leden Annick De Ridder die met meer dan dertigduizendvijhonderd afklokte en Ludo Van Campenhout die zich van een zetel verzekerde met 14. 537 voorkeurstemmen.   Bij CD&V treffen we op de lijst van verkozenen Caroline Bastiaens (7.378) en Kathleen Helsen (15. 838) aan terwijl Mia De Schamphelaere de boot miste met 7.496 stemmen.

Bij Open VLD werd Willem-Frederik Schiltz verkozen voor het Vlaams Parlement (8.983)

Kopstukken
De politieke kopstukken die goed gekend zijn in de joodse gemeenschap gooide hoge ogen Dat was uiteraard het geval voor Bart De Wever (314.650) Annemie Turtelboom (44.959) Wouter Beke (59.291)  en Meyrem Almaci (44.150)

Advertentie

Tegenstanders

De partij Debout les Belges van voorzitter Laurent Louis, de man die  niet vies is van antisemitische uitspraken en gebaren en veel mediabelangstelling haalde de voorbije weken,  is uitgeteld. Zijn partij haalde de kiesdrempel niet. Hij zelf verwierf wel meer dan 13.000 stemmen bij de aanhang van de Franse antisemiet Dieudonné.

Geen zetel voor Agnes Jonckheere, de Brugse voorzitster van de splinterpartij VCP, die een klacht  voor antisemitisme vanwege  het Centrum Gelijke Kansen bij het parket heeft lopen,  zij haalt nauwelijks tweehonderd stemmen. Jonckheere zorgt wel voor een record: verschillende van de  kandidaten op haar lijst haalden maar één enkele  stem. Voor een partij die beweert gezinswaarden te verdedigen kan dat tellen.

Overkant

Aan de overkant van de taalgrens haalde de Parti Populaire van de joodse advocaat Mischael Modrikamen één zetel. Die zetel gaat in Luik naar Aldo Carcaci een bekende persoonlijkheid in de vurige stede.

Hoe Simone Susskind (PS) en Viviane Teitelbaum in Brussel scoren is op dit ogenblik nog onduidelijk, de stemmen in de hoofdstad zijn nog lang niet geteld. Gisterenavond werd de telling door Binnenlandse Zaken stilgelegd omdat de twintig jaar oude computers het zouden laten afweten.