Uitnodiging voor herdenkingsplechtigheid in Brussel

De Israëlitische Gemeenten van Brussel
nodigen u uit voor een erebetoon aan de slachtoffers van
de terreuraanslag van 24 mei 2014

De plechtigheid zal plaatsvinden op
Maandag 2 juni 2014 om 20.00 uur
In de Synagoge Rue de la Régence 32 1000 Brussel

Reservatie: Tel. 02 512 43 34  – of info@synaregence.eu

De Shomre Hadas organiseert een autobus voor dit evenement.
Gelieve te reserveren op het nummer 03/232 01 87 of info@shomre-hadas.be
(Prijs per persoon 10€)