Bart De Wever wil leger inschakelen om gevoelige Joodse doelwitten te beschermen [beluister]

Burgemeester Bart De Wever stelt in een gesprek met Joods Actueel dat het tijd is om het leger in te schakelen om Joodse doelwitten in de Scheldestad te beveiligen.

“Ik heb in het verleden gewaarschuwd tegen moslims die vanuit Antwerpen vertrokken zijn, men heeft dat weggelachen en afgedaan als bangmakerij.

Vandaag stellen we vast dat het risico reëel is”, aldus De Wever die zegt dat er werk moet gemaakt worden van een betere opvolging van dit probleem en tegelijkertijd oproept om paracommando’s van het leger in te schakelen om Joodse en andere terroristische doelwitten te bewaken.

“In alle andere landen van Europa zie je dat”, aldus De Wever die opmerkt dat er in het leven vaak eerst iets verschrikkelijk moet gebeuren voor de ogen opengaan: “maar ik kan me niet voorstellen dat er nu geen bereidheid zou bestaan om de bestaande capaciteit in te schakelen om de gevoelige Joodse doelwitten te beschermen”.

Letterlijk klinkt het: “liever vandaag nog dan morgen”.