Opinie: “Gideon Levy is de beste propagandist van de door hem zo gehate staat Israël”

Voltreffer van een Hamas raket in Ashdod
Voltreffer van een Hamas raket in Ashdod

“De meest geciteerde en geïnterviewde Israëli’s in buitenlandse media zijn de Israëlische schrijver Amos Oz, het Arabisch lid van de Knesset Haneen Zoabi en Gideon Levy journalist van het links- liberale dagblad Ha’aaretz. Daar waar Amos Oz excelleert met zijn kritische geest en gematigdheid, moeten Zoabi en Levy het met name hebben van ongebreidelde, giftige en veelal malicieuze kritiek op het land waarvan zij beiden burger zijn en dat hen geen strobreed in de weg legt om in alle vrijheid hun nest te kunnen bevuilen”, schrijft Hans Knoop in volgend opiniestuk dat ook verscheen in de krant De Morgen.

Hans Knoop
Hans Knoop

Interessant, een Israëlische journalist van een gezaghebbende krant die Israël schetst als een misdadige staat met een bijkans totalitair racistisch regiem dat oproept tot pogroms tegen weerloze en onschuldige Palestijnse medeburgers. Dat zal de overweging van de redactie van DM zijn geweest om het eerder in Ha’aaretz verschenen opiniestuk van Levy in de krant van 8 juli j.l. over te nemen.

Het moge duidelijk zijn dat- anders dan bij Amos Oz het geval is- de stukken van Levy in Israël ofwel niet serieus worden genomen of met argusogen ook door de lezers van Ha’aaretz worden gelezen.

Maar uit het feit dat zijn stukken toch worden gepubliceerd en hem het zwijgen noch door zijn krant, noch door de regering wordt opgelegd wordt hij in feite een dorpsgek of journalistieke zonderling.

Hetzelfde geldt voor Zoabi in de Knesset. Het staat haar volledig vrij om aldaar om de vernietiging van de staat Israël te pleiten en haar voorliefde voor terreurbewegingen als Hamas uit te dragen. En als zij door minder tolerante Israëlische burgers op grond van haar standpunten wordt bedreigd krijgt zij op kosten van die door haar zo verachte staat Israël persoonsbescherming en hoeft zij zich geen zorgen te maken over haar door de staat te betalen riante gage als parlementslid.

Advertentie

Het is goed om bij de hel en verdoemenis die mensen als Levy en Haneen Zoabi uitstorten over Israël dit alles wel in het juiste perspectief te blijven zien. Als dat perspectief ontbreekt is men als lezer snel geneigd enig gezag aan hun tirades toe te kennen. De argeloze lezer kent immers de feiten niet en moet na lezing van het stuk van Levy bijkans gaan denken dat er inderdaad door Nethanjahu c.s. pogroms op onschuldige Arabieren worden geëntameerd en Israël een racistische nationalistische totalitaire dictatuur is geworden.

Wat er niet in zijn artikel staat is dat binnen enkele dagen Israël de vermoedelijke daders van de lafhartige moord op een Palestijnse jongen al achter slot en grendel had en zelfs de meest rechtse minister ervoor pleitte de terrorisme- wetgeving ook van toepassing te verklaren op joodse extremisten.

Dit alles betekent niet dat de Israëlische regering niet zou mogen of zelfs moeten worden bekritiseerd. Het is een onmiskenbaar en onloochenbaar feit dat er door nationalistische heethoofden soms een ongezonde sfeer ontstaat. Als Levy dat aan de kaak stelt bewijst hij Israël een dienst. Maar paradoxaal bewijst hij met zijn gescheld op het land waarvan hij het staatsburgerschap bezit nog een grotere dienst. Levy en het Knessetlid Zoabi zijn Israel’s beste propagandisten. Zij vallen immers in hun eigen zwaard. Nergens tussen de Atlantische Oceaan en de Perzische Golf bestaat er een parlement waar Zoabi zo tegen haar regering te keer zou kunnen gaan als in dat vermaledijde Israël. En aan collega Levy zou ik willen vragen of hij mij in datzelfde gebied- groter dan de EU- ook maar de naam van een enkele krant kan noemen waar gelijkwaardige boosaardige en veelal feitelijk onjuiste kritiek op de machthebbers kan worden gespuid zoals hij in Ha’aaretz dagelijks straffeloos kan doen. Daarmee is Levy- geheel tegen hetgeen hij wenst- in feite een uithangbord voor de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting geworden in de staat die hij zo intens verafschuwt.”

 Hans Knoop is oud- correspondent in Israël van De Telegraaf, VRT en AVRO