“Rechtsstaat niet bestand tegen Kalashnikovs van moslim-terroristen”

soldaten joodse buurt
Ook internationaal wordt de inzet van para’s opgepikt, klik voor de video van Reuters

Hans Knoop pleit er in volgend opiniestuk voor om de overheid “tijdelijk en onder strikte controle meer machtsmiddelen toe te staan om effectiever te kunnen optreden tegen terrorisme.”

Zo schrijft de opiniemaker: “Indien de overheid op basis van de bestaande wetgeving burgers geen fatsoenlijke bescherming kan bieden tegen terrorisme lijkt de vraag gerechtvaardigd of dan die wetgeving niet tijdelijk aan de nieuwe werkelijkheid dient te worden aangepast.”

Hans Knoop
Hans Knoop

Wij erkennen dat het schenden van de principes van de rechtsstaat door de overheid om juist die rechtsstaat op termijn te behouden een zware beslissing en ingreep is. Maar daar staat tegenover dat de open en democratische samenleving waarin rechtsbescherming voor elk individu is gegarandeerd gelijktijdig de meest kwetsbare is en minderheden als de Joodse steeds minder bescherming biedt.

Het zou niet voor het eerst in de geschiedenis zijn dat Joden uiteindelijk het gelag betalen. In feite doen ze dat nu al, aangezien geen enkele minderheidsgroep aan een zo hoge mate van bedreiging bloot staat als de Joodse.

Bokser vs. freefighter

Advertentie

De principes van de rechtsstaat zijn helaas niet bestand tegen moslim-terroristen die hun automatische wapens op redacties, een koosjere supermarkt of op Joodse kinderen in Toulouse leegschieten.

Een bokser die het in de ring moet opnemen met inachtneming van de regels van de reguliere bokssport tegen een zgn. freefighter die aan geen enkele regel gebonden is, zal kansloos verliezen. De democratische rechtsstaat beschikt over wetgeving en middelen om criminelen uit te schakelen. Wetgeving beschermt ons tegen wetsovertreders en eveneens tegen onrechtmatig overheidsoptreden.

Geen fatsoenlijke bescherming

Indien de overheid op basis van de bestaande wetgeving burgers geen fatsoenlijke bescherming kan bieden tegen terrorisme lijkt de vraag gerechtvaardigd of die wetgeving dan niet tijdelijk aan de nieuwe werkelijkheid dient te worden aangepast. Voor alle duidelijkheid: Joden gedijen zoals alle burgers het best in een democratische samenleving. Die is ons zoveel waard dat we bereid zijn tijdelijk een stukje van onze vrijheid in te leveren om die op langere termijn te kunnen behouden. Let wel, tijdelijk en onder strikte controle.

Behoud van de rechtsstaat

Het laatste waar we naar verlangen is een politiestaat en elke inperking van onze vrijheid en rechten dient slechts van beperkte duur te zijn en de opportuniteit ervan regelmatig te worden getoetst. Om onze democratische rechtsstaat op termijn te behouden, lijkt het daarom wenselijk de overheid tijdelijk meer machtsmiddelen toe te staan om effectiever te kunnen optreden tegen terrorisme. Dus tot behoud van de rechtstaat en niet tot inperking daarvan!

Het is tijd voor daden! De multiculturele samenleving is mislukt. Te lang hebben onze regeringen voor die harde werkelijkheid de ogen gesloten. Daarom is nu daadkracht vereist. Het is – zoals soms ten onrechte beweerd – nog geen 1938. Vergelijkingen met de situatie in nazi-Duitsland wijzen wij af. Als we al vergelijkingen met Duitsland en historische parallellen trekken dan lijken wij eerder terug te zijn in de Weimar Republiek.

Advertentie

Het is laat, maar nog niet te laat!