Israëlische ambassadeur verwerpt Belgische klacht

Joodse nederzettingen die illegaal gebouwd werden (foto), gaan regelmatig ook tegen de vlakte. Daar hoor je De Croo niet over.

Naar aanleiding van de uitnodiging, die de Israëlische ambassadeur in ons land kreeg van minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo, laat deze weten de Belgische klacht te verwerpen. Michael Freilich van Joods Actueel vraagt dat de minister daarentegen de ngo’s op het matje roept en desnoods hun fondsen intrekt.

Eerder deze week had De Croo vragen gesteld over de vernieling van infrastructuur gebouwd met Europees geld. De klacht gaat echter niet op aangezien de gebouwde locatie zich bevindt in soeverein Israëlisch gebied. Het Israëlisch Hooggerechtshof had reeds geoordeeld dat alles gebouwd werd zonder bouwvergunning en dus tegen de vlakte moest.

Akkoorden

Het gebied, gekend als ‘Area C’, maakt deel uit van de Oslo-akkoorden die zorgden voor de oprichting van de Palestijnse Autoriteit. Daarbij werd de Westbank onderverdeeld in 3 zones. Het voorzag erin dat 96% van de Palestijnen onder eigen controle zouden vallen, zowel voor administratieve als voor veiligheidsaspecten, de zgn. zones A en B. Slechts 4% bleef onder Israëlische controle waar Israël verantwoordelijk bleef voor  planning en stedenbouw. De Palestijnse Autoriteit, de VN en Europa hebben allemaal ingestemd met deze akkoorden die inhouden dat Israël, en niet de Palestijnen of Europa het voor het zeggen hebben in die gebieden. Dat wordt door hen niet betwist.

“Als er dus iemand met de vinger moet worden gewezen, dan is het ons land, dat met Belgisch geld illegale projecten financiert. In feite zouden de Belgische belastingbetaler de heer De Croo op het matje moeten roepen”, aldus Michael Freilich van Joods Actueel.

Advertentie

Tijdrovend?

“Vergunningen voor gebied C worden vaak geweigerd en de procedure is tijdrovend”, zeggen activisten. Eerder onderzoek toont aan dat dit manifest onjuist is: “Van de 182 projecten die werden ingediend voor zone C kregen 119 wél toestemming, in 19 gevallen was er een weigering terwijl 44 projecten nog wachten op een goedkeuring”, zei Jason Edelstein, communicatie directeur van NGO Monitor een tijdje geleden. Ook maakte de Israëlische regering dit jaar honderden miljoenen vrij voor de bouw van infrastructuur in Arabisch-Israëlische steden.

Ngo’s op het matje

Michael Freilich: “Als je weet dat de Palestijnen zelf mogen beslissen waar er gebouwd wordt in gebieden A en B, en je daaraan toevoegt dat 60% van de aanvragen in gebied C wordt toegestaan, dan zie je dat meer dan 95% van alle projecten die de Palestijnen aanvragen, groen licht krijgen. In elk land zijn er bouwprojecten die geen toestemming krijgen. Dat kan gaan om diverse redenen van milieu tot stedelijke planning, enz. Maar enkel in Israël hebben internationale organisaties de chotzpe om deze adviezen en uitspraken van het gerecht naast zich neer te leggen. Het is dan ook normaal dat deze illegale structuren worden ontmanteld, dat is in ons land niet anders, denken we bijvoorbeeld aan de illegale vakantiehuisjes. Het wordt hoogtijd dat minister de Croo de ngo’s op het matje roept en desnoods hun fondsen intrekt”.