Wouter Beke: “CD&V verzet zich tegen elke boycot van Israël”

Wouter Beke (beeld via CD&V nationaal)

Wouter Beke schrijft in een opgemerkte boodschap aan Joods Actueel: “Het is goed te onderstrepen dat wij ons verzetten tegen elke vorm van boycot van Israël. Zoals de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse beleid het in alle duidelijkheid stelde: wij moeten meer samenwerken met Israël in plaats van het te boycotten. Alleen zo heeft onze bemiddeling zin en heeft vrede kans op slagen.”

Traditioneel wensen de voorzitters van de politieke partijen in Joods Actueel de Joodse gemeenschap een gelukkig Joods Nieuwjaar toe (dat viel dit jaar op 3 en 4 oktober). De boodschap van Wouter Beke bleef niet onopgemerkt omwille van zijn warme woorden aan Israël en aan de Joodse gemeenschap van ons land.

Beke verkeert met zijn uitspraken in het goede gezelschap van Europa’s grootste politica, de Duitse bondskanselier Merkel die liet weten dat “alle oproepen om Israël te boycotten op haar niet de minste indruk maken” en dat beide landen “verenigd zijn door dezelfde normen en waarden”. De integrale boodschap van Wouter Beke leest u hieronder:

Nu de Joodse gemeenschap van ons land zich voorbereidt op het nieuwjaarsfeest en de hoogdagen van Jom Kipoer, wensen wij onze joodse medeburgers opnieuw een jaar van vrede en geluk. Mogen de zegeningen van het Boek van het Leven hen ten deel vallen!

Die hoogdagen zijn een periode van vreugde en hoop, maar ook van bezinning en verzoening. In de eerste plaats van verzoening tussen nabestaanden, maar ook van verzoening tussen volken en naties.  De joodse traditie leert dat één van de grootste plichten van de mens erin bestaat zich te verzoenen met de medemens. Precies zoals in de christelijke leer. Wij worden opgeroepen om goed te maken wat scheef was en om de dingen recht te trekken. Hoe behandel ik mijn naaste? Wat doe ik om de wereld te verbeteren? Het is dit moreel concept dat de kern uitmaakt van de bezinning rond Rosj Hasjana en Jom Kipoer.

Advertentie

Onder de Joden in ons land maken velen zich zorgen over de toekomst. En die zorg is begrijpelijk. Nog steeds smeult het antisemitisme in Europa. Joden worden nog steeds bedreigd en aangerand omdat zij jood zijn. Dat joodse scholen, joodse musea en synagogen steeds weer opnieuw doelwit van wandaden zijn en speciale beveiliging nodig hebben, is een blaam voor onze samenleving.

Het is goed ons voor ogen te houden dat de joodse gemeenschap een onlosmakelijk deel uitmaakt van onze samenleving en van onze beschaving. De rijkdom van het joodse erfgoed, de diepgang van zijn denken, de waarde van zijn maatschappelijke inbreng vervullen ons met dankbaarheid en waardering.  Uw gemeenschap in ons midden is voor ons ook een weldaad, niet in het minst omdat uw aanwezigheid aan voorbije ontsporingen herinnert en ons waarschuwt dat onze beschaving altijd kwetsbaar blijft.

Onze nieuwjaarswensen gaan eveneens uit naar Israël, dat in de harten van onze joodse medeburgers – en niet enkel bij hen – een belangrijke plaats inneemt. Samen met hen hopen we op een doorbraak in het vredesproces in het Midden-Oosten en op een duurzame pacificatie van de regio. En moge Israël de erkenning en de veiligheid verwerven waarop het zoals andere naties recht heeft.

Het is goed in dit verband te onderstrepen dat wij ons verzetten tegen elke vorm van boycot van Israël.  Zoals de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse beleid het in alle duidelijkheid stelde: wij moeten meer samenwerken met Israël in plaats van het te boycotten. Alleen zo heeft onze bemiddeling zin en heeft vrede kans op slagen.

In die geest wensen we onze joodse medeburgers een jaar van vrede en geluk.

 L’Sjana Tova
Wouter Beke, Voorzitter CD&V

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, weet de toenadering van Beke alvast te appreciëren: “De CD&V staat voor dezelfde joodse-christelijke waarden in onze maatschappij waar wij al eeuwen voor strijden: respect, naastenliefde en democratie. Het is hartverwarmend om te vernemen dat ook deze partijvoorzitter de joodse gemeenschap een warm hart toedraagt en dat als het op het Midden-Oosten aankomt de partij in de eerste plaats de taal van verzoening in plaats van verharding durft te spreken. Enkel op die manier kan echte vrede bekomen worden”.