Veelvuldig applaus tijdens toespraak Bart De Wever voor Europese Rabbijnenconferentie

Burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA), verwelkomde afgelopen dinsdag, 14 mei, de Conferentie van Europese Rabbijnen (CER) die het Hilton hotel in zijn stad had uitgekozen voor hun tweejaarlijkse bijeenkomst.

Het CER is de belangrijkste orthodoxe rabbinale alliantie in Europa die meer dan 700 leiders van verschillende synagogen en gemeenschappen verenigt. Voor de bijeenkomst had de Antwerpse burgervader een persoonlijk onderhoud met de opperrabbijn van Israël, Jitschak Yosef.

De toespraak van Bart De Wever kon rekenen op grote bijval van de internationale en lokale toehoorders. Hij kreeg applaus na applaus, ondermeer na zijn uitspraken over Jeruzalem als Joodse hoofdstad, zijn inspanningen om de veiligheid van de Antwerpse Joden te verhogen en zijn bewondering voor Israël. En natuurlijk werd de verwijzing naar onze voormalige hoofdredacteur gesmaakt: “Binnenkort hebben we een Joodse vertegenwoordiger in het nationale parlement”.

Hieronder kan u ook een fragment bekijken uit een televisie-interview met de Israëlische pers:

Hieronder leest u de integrale toespraak van de burgemeester (vertaald vanuit het Engels).

Geachte dames en heren, het is een eer om u hier te mogen ontvangen. Antwerpen is één van de grote wereldhavensteden en natuurlijk ook de thuishaven van een zeer grote en diverse joodse gemeenschap. Het is bewezen dat Joden in Antwerpen aanwezig zijn sinds de XIVde eeuw. Ik denk dat ik mag zeggen dat de Joden deel uitmaken van ons DNA en sinds vele honderden jaren is Antwerpen de  plaats waar ze thuishoren.

We hebben zoveel prominente Joodse figuren uit onze Antwerpse gemeenschap en ik wil graag Nico Gunzburg vernoemen. (Nvdr De acties van Gunzburg resulteerden in de eerse Nederlandstalige universiteit in ons land, de huidige UGent)

Joodse kandidaat

Bijna 500 gasten woonden het diner bij in het Hilton hotel
Advertentie

Vandaag hebben we leden van de Joodse gemeenschap in het stadsbestuur en we hebben vanavond een Joodse parlementskandidaat in ons midden, Michael Freilich, die binnen enkele dagen parlementslid wordt en die zijn gemeenschap, en alle Vlamingen, in het nationale parlement zal vertegenwoordigen. (Applaus)

We koesteren in Antwerpen onze Joodse gemeenschap en als er kwesties zijn die de Joden verontrusten dan kunnen ze bij het stadsbestuur terecht en ik kan je verzekeren dat ze de weg naar het stadhuis gevonden hebben (lacht). En dan luisteren we ook naar hen, met respect, en proberen oplossingen te vinden voor de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Veiligheid

Spijtig genoeg moet ik ook verwijzen naar de veiligheidsmaatregelen. Onze Joodse gemeenschap was en is een potentieel doel voor terreuraanslagen.

We vroegen aan de federale regering militairen om Joodse instellingen te bewaken en we hebben samen met onze lokale politie geen enkele mogelijkheid onbenut gelaten om de veiligheid van onze Joodse gemeenschap te verbeteren. (Applaus)

Holocaust

We werken eveneens  samen aan een project dat me nauw aan het hart ligt en dat is de herdenking van de Shoah. Nu 75 jaar na WOII langzaam al de levende getuigen verdwijnen, dienen we meer te investeren om de herinnering levend te houden. Educatie moet er voor zorgen dat elke jongen en elk meisje dat in Antwerpen woont weet wat zich hier heeft afgespeeld. We gaan in de stad een monument oprichten met al de namen van alle slachtoffers en aansluitend zullen we een nieuw museum oprichten om dit project kracht bij te zetten. We willen er zeker van zijn dat alle jonge mensen die hier opgroeien, van alle 170 verschillende nationaliteiten, leren wat hier gebeurde en wat nooit opnieuw mag gebeuren.  (Applaus)

Antisemitisme

Bart De Wever ontving een aandenken van opperrabbijn Jitschak Josef

We leven in moeilijke tijden en we moeten schouder aan schouder het antisemitisme bestrijden. Ik laat in het midden of het toeval is, maar ik kwam naar hier vanuit de studio van de openbare omroep, de VRT, zoals we die hier noemen. Ik werd bij het binnengaan tegengehouden door manifestanten. Ze hadden me opgewacht om me de toegang te beletten als protest tegen het Eurovisiesongfestival. Ze zijn zowat tegen alles wat met Israël te maken heeft. Ze dwongen me mijn auto te verlaten en ik moest me te voet verder doorheen de manifestanten wurmen terwijl die me beledigingen en verwensingen naar het hoofd slingerden. Ze tierden: “Je bent een vriend van Israël, je bent een vriend van Israël”. En ik geraakte langs hen terwijl ik simpelweg opmerkte: “Ja, ik hou van democratie, ik hou van Verlichting en als ik naar het Midden-Oosten ga dan weet ik precies waar ik moet zijn”. Mijn antwoord sloeg hen zo met verstomming dat ik ze passeerde voor ze doorkregen dat ik het gebouw kon bereiken. Na de opnames geraakte ik langs een achterdeur weg om op tijd hier te zijn voor een ontmoeting met de opperrabbijn van Israël, Jitschak Yosef.

“Vriend van Israël”

Het is een vreemde situatie waar mensen “Jij bent een vriend van Israël” als een belediging zien. (Met nadruk) Ik ben een vriend van Israël ! (applaus) We hebben zelfs een zusterstad ginds: Haifa. Ik bezocht Israël en was verbaasd om te zien wat het land verwezenlijkt heeft. Ik was ook in Tel Aviv waar ik moslimgezinnen zag die hun Iftar op het strand hielden tijdens de Ramadan in alle rust en vrede.

Ik ging naar de Joodse hoofdstad, dat is Jeruzalem, (applaus) en ik zag mensen van alle religies die er samenleven: christenen, moslims en Joden en die er in alle veiligheid hun erediensten hielden en hun eigen geloof beleden in harmonie. Ik weet waar de enige democratie in het Midden-Oosten te vinden is.

Extreemlinkse Jodenhaat

Ook de Israëlische ambassadrice en politici André Gantman en Michael Freilich waren aanwezig tijdens de audiëntie met de opperrabbijn

We moeten realistisch zijn: antisemitisme in Europa groeit en het heeft nieuwe gedaanten gevonden met nieuwe aanhangers. Het is bekend van extreemrechts, waar het altijd al aanwezig was, maar nu zien we het opduiken bij extreemlinks. Het verspreidt zich van daaruit naar socialistische partijen over gans Europa en dat is  bijzonder verontrustend. We moeten schouder aan schouder staan en neen zeggen: “Neen, niet in Antwerpen, nooit meer opnieuw. (Applaus)

Joods thuishaven

Antwerpen is precies de juiste plaats voor u om naar toe te komen. Ik weet dat er kwesties spelen die u bezighouden, ik ken uw bezorgdheden. Ik ben op de hoogte van de kwesties die belangrijk zijn voor het orthodox Joodse leven in Europa, rond gezondheid, rond voedsel of over educatie. Dit zijn kwesties waarover we moeten overleggen en oplossingen voor moeten vinden. En we moeten samen sterk staan om de allerbelangrijkste zaken samen te behartigen omdat Antwerpen al gedurende eeuwen uw thuishaven is en dat altijd ook zal blijven! (Applaus)