Hamas TV: Joden moeten worden gedood want zij zijn de vijanden van Allah

Een aangebrand stukje proza van Hamas-TV: “Joden zijn de vijanden van Allah,” en daarom “per definitie de vijanden van alle moslims”. Bekijk Video

Deze mening werd vertolkt Dr. Walid Al-Rashudi, chef van het Departement voor Islamitische Studies aan de Saoedi Universiteit in Saoedi-Arabië, in een speech die de voorbije week werd uitgezonden op Hamas-TV. De religieuze leider bidt tegelijk voor de vernietiging van àlle Joden: “Allah, Allah! Tel de Joden. Doodt ze één voor één en laat geen enkele in leven.”

Hamas leiders hebben bij ontelbare gelegenheden hun heilige overtuiging herhaald dat de Joden moeten uitgeroeid worden. Niet enkel Zionisten dus maar àlle Joden in de wereld waar ze zich ook bevinden. Dr. Walid Al-Rashudi voegt er nog aan toe: “Wij geloven dat Allah Zijn soldaten uitzendt naar Amerika en naar vele plaatsen in de wereld.” U weze gewaarschuwd. [sic]