Discussie-avond “60 jaar Israël:zegen en vloek”

mlsk
Antwerpenaar Aron Malinsky

Met inachtname van de verbondenheid met het Jodendom en de Joden, die Christen van nature eigen hoort te zijn, willen wij de feiten van 60 jaar staat Israël onder de ogen zien” aldus de organisatoren van deze avond. Hoofdspreker is drs. Douwe van der Sluis, die vele jaren studiereizen in Israël en Palestina en ontmoetingen tussen Joodse en Arabische jongeren organiseerde. Reacties op zijn verhaal komen van Saïd Mdaouchi en Aron Malinsky. De organisatie van de avond wordt verzorgd door de Commissie JodendomVPKP en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.

Deze avond heeft plaats morgen 17 maart van 17.00 tot 19.30 in het gebouw van de faculteit,Bollandistenstraat 40, 1040 Brussel. Toegansprijs 7,50 euro.