Aron Malinksy geeft toelichting op Radio1 bij taalproblematiek in Israel

verkeersbord
In Israël hebben zowel het Arabisch als het Hebreeuws dezelfde officiele status, van een taalstrijd tussen gemeenschappen zoals in ons land is er geen sprake

Uit cijfers van het Israëlische Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat 60 jaar na de oprichting van de staat Israël de heropleving van het Hebreeuws niet zo vlekkeloos verloopt als men zou mogen verwachten en dat er “talige” achterstanden zijn.

Het Radio1-programma Nieuwe Feiten ging  in op deze problematiek en vond daarvoor een deskundige gesprekspartner in Aron Malinsky, die Hebreews onderricht aan het Instituut van Joodse Studies aan de UA.

Volgens het CBS is de kennis van de Hebreeuwse landstaal voor 27% van de inwoners onvoldoende om behoorlijk een formulier in te vullen. Van de 27% die de taal onvoldoende beheerst is de helft Arabisch. Maar ook de Joden van Russische herkomst ondervinden moeilijkheden. Nog volgens de cijfers van het CBS kampen meer dan de helft van de 65-plussers met deze taalproblemen.

Beluister hier de reactie van Malinsky

[audio:https://joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2013/01/amnf.mp3]

In Israel zijn zowel het Hebreeuws als het Arabisch officieel erkende talen. In steden met een grote Russisch sprekende gemeenschappen zoals Haifa zorgt de overheid ook vaak voor begeleidende documenten in het Russisch. Een taalstrijd zoals in ons land bemoeilijkt er niet het gebruik van een niet-erkende taal.