Vlaams Belang amnestievoorstel, reactie Joods Forum

Het Forum der Joodse Organisaties heeft volgend bericht verspreid:

“Na de veroordeling van VB-Senator Roeland Raes voor negationisme en minimalisering van de Holocaust, heeft zijn partij besloten hem niet uit te sluiten, iets wat eerder wel werd aangekondigd.

Vandaag lezen wij in de kranten dat het Vlaams Belang een wetsvoorstel indient over Amnestie. Belangrijk is te weten dat sinds 1961 een wet bestaat voor diegenen die spijt betuigen voor hun daden uit het verleden, nl de wet Vermeylen. Het huidige wetsvoorstel is dus bedoeld voor diegenen die volharden in het vergoelijken van hun daden.

Spijtig genoeg moeten wij dus vaststellen dat deze resolutie nog steeds in de lijn ligt van het minimaliseren van de demonen uit het verleden en het collaborateurverleden van sommigen wenst uit te wissen en te vergeten.

Wij kunnen er alleen maar aan herinneren dat AMNESTIE = AMNESIE en wie vergeet, is gedoemd te herhalen.”

Advertentie

Eerder op de dag blokkeerden alle Franstalige partijen samen met Sp.a en Groen! de vraag om een wettekst van het Vlaams Belang over amnestie in de Kamer te debatteren. PS-fractieleider Thierry Giet vroeg de Kamer bij het begin van de zitting om het voorstel niet te laten agenderen en werd daarin meteen gevolgd door alle Franstalige partijen. De steun van sp.a en Groen! bij de stemming was genoeg om zijn slag thuis te halen. De andere Vlaamse partijen volgden niet. N-VA, CD&V en Open Vld wezen erop dat een voorstel in overweging nemen niet inhoudt dat je er ook mee akkoord gaat.