CCOJB vaart uit tegen “racistische verkiezingscampagne” van het Vlaams Belang

De Franstalige koepel van Joodse verenigingen in ons land, het CCOJB, noemt de jongste campagne van het Vlaams Belang “racistisch en xenofoob”. Het stelt dat de campagne dan ook indruist tegen de wet en vraagt dat de dotatie aan de partij wordt stopgezet.

Perstekst CCOJB: “Vlaams Belang”: een xenofobe en racistische propagandacampagne

Brussel, 19 juli 2012 – In het kader van een campagne voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 october heeft het Vlaams Belang (VB) een reeks affiches rond het thema veiligheid verspreid.   Hun slogans scanderen : « Malik G., dealer », « Igor S., inbreker », « Saïd I, overvaller.».  Een vierde affiche viseert een « Frans V., kinderverkrachter. »  Tijdens een congres gehouden te Gent op 17 juni 2012 heeft VB-leider Filip Dewinter de krachtlijnen van deze campagne gepreciseerd (zie de video op de officiële website van de partij*) : « Vier gezichten van diverse originen, een Oosteuropeaan, een Noordafrikaan, een Afrikaan, ik zei bijna Neger, stel u voor, een Afrikaan en een autochtone Vlaming. ».

Het Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB) stelt een dergelijke xenofobe en racistische campagne met klem aan de kaak.  Het is een xenofobe campagne want ze bestempelt de misdaad als grotendeels van vreemde origine, en gemakkelijk te identificeren aan de hand van voornamen.  Het is een racistische campagne omdat ze de misdaad toeschrijft aan etnische groepen en niet aan individuen.  In dit opzicht is ze zelfs ook racistisch ten overstaan van het Vlaamse volk, want ze beschuldigt hen van pedofiele neigingen.  Bovendien bevestigden de interventies van de diverse partijleiders op het spreekgestoelte van het congres dat deze xenofobe en racistische thema’s het wezen van de VB-campagne zullen uitmaken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Deze publikaties en openbaar geuite uitspraken zijn een bij wet strafbaar misdrijf.  Anderzijds worden de produktie en verspreiding van dit propagandamateriaal, langs electronische weg zowel als op papier, gefinancierd met de partijdotatie.  Wij dringen er bij de gerechtelijke en politieke autoriteiten met klem op aan dat ze bij hoogdringendheid de wettelijk voorziene adekwate sancties zouden treffen.  Ter herinnering weze vermeld dat het Vlaams Belang, ex Vlaams Blok, ooit financieel gestraft werd en zich verplicht zag van naam te veranderen omwille gelijkaardige delicten.