Opinie: Vlaams Belang actie in school dient te worden veroordeeld

Enkele militanten van het Vlaams Belang verstoorden vorige week een schoolmoment in Schoten door ongevraagd op te duiken tijdens een halal-barbecue en de aanwezigen aan te manen de meegebrachte varkensworstjes te verorberen.De actie van de Vlaams Belangers is zondermeer afkeurenswaardig, niet alleen verstoorden ze de normale werking van de school, ze bruuskeerden en intimideerden ook de jonge leerlingen met hun bruut gedrag.

De halal-barbecue kaderde in een reeks van inlevingsprogramma’s waarbij nog andere projecten op stapel stonden zoals een politiedag, een gastles over andere geaardheden en een bezoek aan een bejaardentehuis.

Je mag natuurlijk protesteren als bepaalde groepen hun levensstijl aan anderen opdringen, zoals oproepen om op school louter halal voedsel te serveren. Maar dat is hier hoegenaamd niet het geval. Anderen laten kennis maken met de leefwereld van minderheden kan slechts verrijkend werken. In die zin is het initiatief van het Koninklijk Atheneum te Schoten lovenswaardig.

Extremistische visies die niet stroken met onze fundamentele waarden moet je aanpakken, vrouwen onderdrukken, de doodstraf voor homo’s willen uitvaardigen of de vrije mening beknotten, dat kan niet. Maar wat wél kan zijn praktijken die niet met onze democratische waarden in botsing komen, zoals een aangepast dieet, dat wij onszelf ook gunnen. Want gaan we soms ook aan vegetariërs vragen zich aan te passen aan de eetgewoonten van de rest van het land? Natuurlijk niet. En waarom enkel een punt maken van halal? Zou eens koosjer gaan eten binnenkort wel nog mogen?

Let wel, deze discussie is veel breder dan de vraag over het slachten van vlees, dat slechts één aspect van de halalkeuken uitmaakt. Ook de koosjere keuken kent specifieke spijswetten die niets te maken hebben met ritueel slachten zoals een aparte bereiding van melk en vleesproducten om hygiënische redenen.

Advertentie

Wat de maatschappij verwacht en  terecht eist van de allochtone gemeenschap, is dat ze zich aanpast aan onze normen en waarden. Niet aan onze eetgewoonten! Net deze diversiteit maakt onze samenleving zo boeiend en rijk, een bonte mengeling van culturen, kleuren en smaken.

Deze actie van het Vlaams Belang roept bij mij een onbehaaglijk gevoel op van hoe wij Joden in een niet zo ver verleden werden gediscrimineerd in Europa. Het is duidelijk dat de partij van Filip Dewinter voor de echte democratische waarden,  zoals het respectvol behandelen van de eigen minderheden,  niet de minste belangstelling koestert. Daarom ook dat ik het als mijn plicht zie om mijn stem hier tegen te verheffen.

Michael Freilich
Hoofdredacteur