Antisemitisme Nederland: aantal haatmails daalt, schelden op straat stijgt

In 2011 daalde het aantal antisemitische incidenten dat het Nederlandse CIDI registreerde. Deze afname is vooral te danken aan een daling van het aantal haat e-mails, op straat zijn echter steeds meer mensen slachtoffer van antisemitische scheldpartijen. Dit blijkt uit de nu gepubliceerde CIDI Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2011.

Het aantal confrontaties op straat, waarbij Joden werden uitgescholden en lastiggevallen, steeg fors: het waren er 28 in 2011. Dat is 40 procent meer dan in 2009, toen het aantal antisemitische incidenten piekte onder invloed van de Israëlische actie in Gaza. In dat jaar waren er 20 scheldincidenten op straat. In 2011 was er echter geen buitenlandse oorzaak aan te wijzen.

Het aantal scheldincidenten is ten opzichte van 2010 zelfs verdrievoudigd: toen telden wij 8 scheldincidenten. Dit laat zien dat de meldingsbereidheid in dat jaar een dieptepunt bereikte. Veel melders zeggen dat zij al jaren lang worden uitgescholden, maar dat het de laatste jaren vaker gebeurt.

Het is verontrustend dat het aantal scheldpartijen door onbekenden op straat stijgt en dat slachtoffers ze vaak niet melden, ook omdat het schelden soms overgaat in fysieke bedreiging of geweld. Er is een drempel om naar de politie te stappen: het vergt veel tijd en slachtoffers denken dat de daders toch niet kunnen worden opgespoord omdat het onbekenden zijn.

Advertentie

Toch is melding essentieel omdat de maatschappij anders het zicht op de (on)veiligheid op straat verliest. CIDI dringt dan ook met klem aan antisemitische incidenten bij politie en gespecialiseerde organisaties als CIDI te melden.

Voor wat betreft de incidenten die wel bij de politie worden gemeld, belooft de regering al sinds 2008 een betere, uniformere registratie toe te passen. Daarvan is echter op het moment van publicatie van deze monitor nog geen sprake.

CONCLUSIES UIT DE CIDI MONITOR OP EEN RIJ:

• CIDI registreerde 113 antisemitische incidenten in 2011, tegen 124 in 2010.

• De afname is grotendeels te danken aan een daling in haat e-mails, van 47 naar 18.

• Het niveau van alle antisemitische incidenten is nog niet gedaald naar dat van vóór piekjaar 2009.

• ‘Fysiek geweld en bedreiging met geweld’ daalde van 5 naar 4, in 1 geval werd daadwerkelijk geweld gebruikt.

Advertentie

• Het aantal confrontaties op straat – scheldpartijen en lastig vallen – verdrievoudigde: van 9 in 2010 naar 28 in 2011. Dit is 40% meer dan in piekjaar 2009 (20).

• Vandalisme van Joodse doelen verdubbelde, van 3 naar 6.

• Overige vernielingen/bekladdingen stegen van 10 naar 13.

• Alle soorten ‘Real Life’–incidenten bij elkaar stegen van 34 in 2010 naar 55 in 2011.

• Incidenten met bekenden (buren, collega’s, medeleerlingen) stijgen al vijf jaar langzaam en gestaag, maar bleven het laatste jaar constant op 23.

Online: www.cidi.nl