André Gantman reageert scherp op beschuldigingen Maingain tegen De Wever

“Het oprakelen van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog blijkt de laatste reddingsboei te zijn van een opdringerige francofonie die de Vlaamse cultuur en taal als ‘quantité négligeable’ blijft beschouwen.”

Monsieur Maingain: Vous faites fausse route

OPINIE: André Gantman
(Nota aan de pers: Dit is een opiniestuk van dhr. Gantman die spreekt in eigen naam)

Bart De Wever na zijn aanvaring met de Joodse Gemeenschap in 2007

Sedert een paar dagen gaat Olivier Maingain (FDF) als een bezetene tekeer tegen Bart De Wever. Uit ervaring weet ik dat het politiek bedrijf keihard is en niet is weggelegd voor kerstekindkinderen. Maar er zijn grenzen die door Maingain werden overschreden door Bart De Wever te beschuldigen van ontkenning van de judeocide (negationisme) en dus van antisemitisme.

Wat mij opvalt zijn de eerder lauwe reacties van de Vlaamse politici; ik hoop dat deze houding niet is ingegeven door een prutserige politieke strategie. Ik vind het mijn plicht om te reageren als vriend van Bart De Wever (ik ben geen lid van de N- VA).

Advertentie

Telkens opnieuw wordt teruggegrepen naar het incident rond de excuses van Antwerps burgemeester Patrick Janssens omtrent de houding van het stedelijk apparaat tijdens de Tweede Wereldoorlog tav.de Joodse Gemeenschap die Bart De Wever als ‘gratuit’ had bestempeld. Hij bedoelde hiermede niet dat er geen deportaties hadden plaatsgevonden met participatie van de overheid maar dat het niet aanvaardbaar was het hele stedelijk apparaat over dezelfde kam te scheren.

Hij had gelijk: trouwens het Forum derJoodse Organisatie heeft een bijzonder herdenkingscolloquium georganiseerd ter ere van de Antwerpse politieagenten die op gevaar voor hun eigen leven Joden hadden gered. Heeft het Forum zich dan ook aan negationisme bezondigd? Maingain ontpopt zich tot een schoolvoorbeeld van de gevaarlijke populist die geen middel schuwt om via De Wever heel Vlaanderen te treffen: het oprakelen van de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog – hoe crimineel ook – blijkt de laatste reddingsboei te zijn van een opdringerige francofonie die de Vlaamse cultuur en taal als ‘quantité négligeable’ blijft beschouwen.

Mijnheer Maingain: ‘Vous faites fausse route’. Het wordt hoogtijd dat de rede zou zegevierenen vergeet niet ‘errare humanum est, perseverare in errore diabolicum’.

André Gantman Auteur van ‘Jood zijn is een Avontuur’