Politici vragen expliciete vermelding van de Holocaust in het onderwijs

Met een gezamelijk geschreven artikel  in de krant De Morgen houden Annick De Ridder (Open VLD)  en Luckas Vander Taelen (Groen)  een indringend pleidooi om in het onderwijs een eind te maken aan een te vrijblijvende herinneringseducatie als het over de Holocaust gaat.

Hun artikel verscheen op 27 januari, dat is de dag die de Verenigde Naties hebben uitgeroepen tot de internationale Holocaustherdenkingsdag. Exact 67 jaar geleden werd het concentratiekamp Auschwitz- Birkenau

Hieronder de integrale tekst:

Deze internationale Holocaustherdenkingsdag is een uitgelezen moment om na te gaan hoe het gesteld is met de kennis van de Holocaust bij onze schoolgaande jongeren in Vlaanderen. In het verleden werden parlementaire vragen gesteld rond het invoeren van de Holocaustherdenking in de eindtermen. Het resulteerde in nieuwe vakoverschrijdende eindtermen. De leerlingen moeten op het einde van het secundair onderwijs lessen kunnen trekken uit historische en actuele voorbeelden van onverdraagzaamheid, racisme en xenofobie. Ze moeten voorbeelden kunnen geven van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten. Hoe de scholen deze eindtermen uitwerken bepalen ze zelf. Wel gelden deze eindtermen in alle onderwijsnetten. De leerplannen, die de concrete uitwerking vormen van de eindtermen, verschillen dus tussen de onderwijsnetten. Hoewel er impliciet verwezen wordt naar Wereldoorlog II en de Holocaust, wanneer sprake van herinneringseducatie, staat dit nochtans nergens expliciet vermeld, ook niet in de eindtermen.

Advertentie

Holocaustherinnering expliciet opnemen in de eindtermen zodat het een ‘bezit voor altijd’ wordt, blijkt meer dan noodzakelijk. De recente VUB-studie ‘Jong in Brussel’ toonde aan dat 10 procent van de autochtone jongeren en tot zelfs 50 procent van de allochtone jongeren in Brussel zich in antisemitische stellingen kunnen vinden. Deze schokkende conclusies tonen aan dat er de voorbije jaren nog onvoldoende is gedaan om het antisemitisme in te dijken. Holocaustherdenking in combinatie met herinneringseducatie kan en moet een antwoord bieden op het antisemitisme dat meer en meer de kop opsteekt.

De eindtermen uitbreiden zodat alle Vlaamse scholieren zullen afstuderen met kennis van zaken over de Holocaust is een eerste stap. Dit is uiteraard niet voldoende. Er zijn nog tal van andere maatregelen die genomen kunnen worden zoals het opzetten van sensibiliseringsacties of het opnemen van aandacht voor andere geloofsovertuigingen in de lessen godsdienst. De rol van eenieder die zichtbaar is in onze maatschappij, of het nu als politicus, journalist, kunstenaar of eender wat is, is hierbij van cruciaal belang. Zolang door hen niet consequent en op krachtdadige wijze iedere vorm van antisemitisme veroordeeld wordt, zullen er altijd mensen zijn die menen zich ongestraft en ongestoord te kunnen bezondigen aan dergelijke misdrijven.

Een pak maatregelen zullen noodzakelijk zijn om het antisemitisme de wereld uit te helpen, Holocausteducatie is hiervan een essentieel element. Alvorens te kunnen komen tot een harmonieuze samenleving is het noodzakelijk dat onze jongeren kennis verwerven over de donkerste pagina van onze Europese geschiedenis.

Annick De Ridder (Open Vld), Luckas Vander Taelen (Groen), Bart De Wever (N-VA), Mia De Vits (sp.a), Mieke Vogels (Groen) en Eric Van Rompuy (CD&V)