“Elke Vlaamse leerling zal les krijgen over de Holocaust”

Survivors of Auschwitz
Op 27 januari tekenen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de Vlaamse onderwijskoepels een bijzondere engagementsverklaring in Kazerne Dossin. Met deze verklaring garandeert het onderwijs dat elke leerling inzicht zal krijgen in de ‘genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog’. De ondertekening gebeurt op de symbolische datum van 27 januari, de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat op 27 januari Auschwitz, één van de grootste vernietigingskampen van het naziregime, werd bevrijd. In musea en memorialen wereldwijd worden de slachtoffers van de Holocaust herdacht: Joodse families, Roma en Sinti, homo’s, politieke tegenstanders enz. De onderwijswereld grijpt deze herdenkingsdag aan om een gezamenlijk engagement op te nemen rond herinneringseducatie.

De verschillende onderwijsverstrekkers (VSKO, GO!, POV, OVSG en OKO) willen garanderen dat elke leerling in het secundair onderwijs op een duurzame manier inzicht zal krijgen in ‘genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens WO II’.

Het gaat om de achterliggende mechanismen en dynamieken die leiden tot schendingen van de mensenrechten: classificatie, discriminatie, polarisatie, ontmenselijking enz. Leerlingen hiervan bewust maken moet aanzetten tot reflectie over de maatregelen die een democratie moet nemen om haar fundamentele vrijheden te beschermen. De onderwijsverstrekkers zullen scholen, vakgroepen en leerkrachten in deze opdracht ondersteunen.

Ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag opent Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten gratis de deuren voor een uitzonderlijke avondopening (17 – 22 uur). In het museum is een filmvoorstelling te zien met getuigenissen over de bevrijding van Auschwitz (in samenwerking met de Verenigde Naties) en opent een kunsttentoonstelling rond het werk van de Joodse schilder Osias Hofstätter.