Eli Ringer: “Brussels politieker heeft bijles herinneringseducatie nodig”

Eli Ringer
Eli Ringer

Prominent lid en stichter van het Forum der Joodse Organisaties, Eli Ringer, is niet te spreken over de uitspraken van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS). Die laatste had gereageerd op het voornemen van de federale regering om Syriëstrijders de Belgische nationaliteit af te nemen en vergeleek dit met de behandeling van Joden tijdens het naziregime. “Eén van de eerste maatregelen van de nazi’s was de Joden hun Duitse nationaliteit afnemen” zei hij.

Eli Ringer, die gisteren terugkeerde uit Auschwitz, waar hij als voorzitter van de Stichting Jodendom van België, in gezelschap van het Belgisch vorstenpaar, premier Charles Michel en Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, de plechtigheid van de 70ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp bijwoonde kon zijn oren niet geloven bij het aanhoren van dergelijke grofheid.

“Dat onderwijsminister Hilde Crevits gisteren in Mechelen in het Holocaustmuseum een protocol ondertekende met alle Vlaamse onderwijskoepels zodat elke leerling in Vlaanderen gegarandeerd zal weten welke nazimisdaden zich ook op Belgisch grondgebied afspeelden is een enorme stap vooruit en dat stemt uiterst dankbaar”, aldus Ringer die eraan toevoegt dat blijkbaar sommige volwassenen, en zelfs niet van de minste, ook dringend aan een bijles herinneringseductie toe zijn. “Blijkbaar kan Vervoort niet het onderscheid maken tussen Joden die door nazi’s vermoord werden en Syriëstrijders die zich aan barbaarse wreedheden en moordpartijen te buitengaan”.

Over de te nemen maatregelen zegt Ringer dat hij blijft aandringen op de installatie van een Speciale Gezant voor Antisemitismebestrijding en voor een EU-harmonisatie van alle maatregelen die verschillende lidstaten nemen.
Minister-president Vervoort oogst vanuit alle partijen kritiek op zijn statement. Zowel premier Michel als minister-president Geert Bourgeois noemen de uitspraken idioot en van de pot gerukt. “Uitgerekend op de 70 ste verjaardag van de bevrijding Joden vergelijken met terugkerende terroristen en Syriëstrijders is totaal misplaatst”, aldus Bourgeois.

Consistorievoorzitter: “beledigende lichtzinnigheid” 

Advertentie

“Begrijpt deze politicus dan echt niet het verschil tussen Joden die als slachtoffers ontheemd werden door de antisemitische verordeningen van het naziregime en de maatregelen die onze regering verplicht wordt te nemen om de democratie te behoeden voor verdere radicalisering?” vraagt professor Julien Klener, de voorzitter van het Belgisch Israëlitisch Consistorie zich af.

Aan de redactie van Joods Actueel zegt hij  dat de Brusselse PS’er Rudi Vervoort met deze uitlatingen blijk geeft van een bijzondere beledigende lichtzinnigheid. “Het raakt elk lid van de Joodse Gemeenschap in ons land om zeventig jaar na het naziregime met een dergelijke bedreigende bagatelisering uit de mond van een minister-president geconfronteerd te worden”.

Joods Actueel directeur Terry Davids: “Opkrassen  is de boodschap”

“Een regelrechte slag in het gezicht van zowel Joden als niet-Joden die gisteren de miljoenen slachtoffers van de Holocaust herdachten” zo bestempelt Terry Davids het statement van de Brusselse PS-politicus. Ik sluit me aan bij de verklaring van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon dat het om een weerzinwekkende actie gaat. Dat Rudi Vervoorts partij hem niet aanspreekt op dit schandelijke gedoe toont hoever de PS is afgegleden. Als Rudi Vervoort nog over enig fatsoen beschikt dan kan hij dat enkel laten blijken door een stap terug te zetten en het minister-presidentschap van het Brusselse gewest aan een opvolger door te geven die zich wel waardig weet te gedragen” aldus Davids, de directeur van Joods Actueel

Moureaux al langer ziek in hetzelfde bedje

De enige bijval voor Vervoort komt van Phillippe Moreaux, de voormalige PS-burgemeester van Molenbeek, volgens sommigen “de gemeentelijke kweekvijver van extremistische moslims in dit land”. Moureaux twitterde: “‘De eenvoudige, evidente historische herinnering van Rudi Vervoort doet pijn”. La Libre Belgique schreef eerder deze maand een artikel met de kop “Brusselse PS wil niet langer strijd voeren tegen het antisemitisme”.