Repliek: “Onjuiste beweringen en veronderstellingen van het Comité Herinneringseducatie”

sloopdemuur
Tentoonstelling “Sloop de muur” op de eigen subsite van Herinneringseducatie

Zoals u hier kon lezen vroeg het Bijzonder Comité Herinneringseducatie (BCH) een recht van antwoord op een eerder verschenen artikel. Hierbij onze repliek daarop – in het kader van een tegensprekelijk debat zullen wij ook eisen dat deze repliek, als Recht van Antwoord, geplaatst wordt op de website van BCH.

De tekst die Marjan Verplancke namens het BCH verzond, staat in gewone cursieve tekst, onze repliek in het blauw.

[We] benadrukken … dat KlasCement een databank voor en door leerkrachten is. Dit houdt in dat bijdragen in de eerste plaats gemodereerd worden door leerkrachten.

Dit klopt niet, de databank van KlasCement wordt gemodereerd door daarvoor betaalde moderatoren. 

Met meer dan 50.000 objecten is het bovendien onmogelijk om met een team van 5 medewerkers (KlasCement) de bijdragen gedetailleerd te screenen.

Advertentie

Klopt niet, KlasCement publiceerde bijna 30.000 artikels die niet door 5 maar door 12 moderatoren worden nagelezen. Deze  artikels werden geplaatst over een periode van 15 jaar, een eenvoudige rekensom leert dat de betaalde medewerkers alzo één les om de 2 dagen moeten nakijken. Ook de twee bijdragen waaronder de antisemitische cartoon met de stelling dat “wat Hitler vroeger deed de Israëli’s/Joden nu doen” werden door een moderator goedgekeurd met zijn naam en voornaam ernaast vermeld. Tevens bestaan er in het digitale tijdperk verschillende zoektechnieken om problematische teksten sneller te vinden.

 De twee voorbeelden maken deel uit van de grotere koepelsite KlasCement maar werden niet opgenomen in de databank van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie.

Als jullie doorverwijzen naar de site van Klascement is het voor de leerkracht die informatie opzoekt niet steeds duidelijk wanneer hij op de subsite of op de reguliere site zit.  Tevens hebben wij in ons artikel ook duidelijk vermeld dat de antisemitische cartoon op de website van KlasCement stond. Wij wezen enkel op de verantwoordelijkheid van BCH in deze.

Graag benadrukken we hier dat alle items die op de [eigen] subsite terechtkomen, gemodereerd worden door de medewerker van het BCH volgens kwaliteitscriteria van de Toetssteen Herinneringseducatie. Hierdoor worden bijdragen die getekend zijn door tendentieuze of extreme stellingnames, discriminerend of haatdragend van inhoud zijn, niet opgenomen in de databank.

Ook dit klopt niet. Het BCH heeft derden toegelaten om eenzijdige propaganda in haar eigen aanbod te laten plaatsen. Organisaties die de Palestijnse kaart trekken plaatsen bijvoorbeeld artikels over “sloop de muur”, (zie foto bovenaan). Dit zijn wel degelijk eenzijdig en tendentieuze teksten die niet worden geplaatst noch door leraren, noch door medewerkers van Herinneringseducatie maar door derden met een uitgesproken agenda in dit conflict. Dat vinden wij een schending van het neutraliteitsprincipe in het onderwijs en van het recht op degelijke, onpartijdige en eerlijke informatie.

Wij hopen voor de toekomst ook een constructievere samenwerking, waarbij we vóór publicatie van beschuldigingen, gehoord kunnen worden.

Dat is ook onze hoop, wij hebben nochtans verschillende keren contact opgenomen om een reactie te krijgen en hebben daar ook de telefonische bewijzen van. De telefooncentrale van BCH bleef ons echter steeds doorverbinden van menu naar menu. 

Advertentie

Tot slot nog dit:

–          In haar Recht van Antwoord gaat mevrouw Verplancke niet in op de kern van het probleem: namelijk de infiltratie in het onderwijs door organisaties met uitgesproken eenzijdige meningen. Let wel, deze organisaties moeten niet verboden worden maar hun eenzijdige aanbod kan niet in een onderwijscontext geaccepteerd worden omwille van het desinformerende karakter.

–          Klascement heeft nog steeds nog steeds publiekelijk geen afstand genomen van de antisemitische cartoon. Zelfs tegenover de buitenlandse pers wilde men niet reageren. De artikels werden wel verwijderd maar dan moet men ook de intellectuele eerlijkheid hebben om de gemaakte fout in alle openbaarheid toe te geven.