Overheid en religieuze organisaties bereiken akkoord over rituele slacht in Nederland

Convenant verzoent godsdienst en dierenwelzijn
Convenant verzoent godsdienst en dierenwelzijn

Het is Nederlands staatssecretaris Bleker van landbouw dan toch gelukt. In Den Haag is deze week het ‘convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten’, zoals het akkoord over de rituele slacht officieel heet, getekend.

Volgens het getekende convenant moet bij een rituele slacht altijd een dierenarts aanwezig zijn. Vooraf moet worden beoordeeld of het dier, bijvoorbeeld qua halsdikte, wel geschikt is voor een rituele slacht. Vastgesteld moet worden dat het dier na de halssnede binnen veertig seconden het bewustzijn verliest, zo niet dan dient het alsnog te worden bedwelmd. Het slachtdier zal bovendien op een bepaalde manier moeten worden gefixeerd en die fixatie mag pas worden beëindigd als het dier het bewustzijn heeft verloren.

Het NIK (de Joodse organisaties van Nederland) liet in eenverklaring weten:

Het convenant dat nu tot stand is gekomen, tracht te bereiken dat er een balans wordt gecreëerd tussen het voortzetten van de slacht volgens religieuze riten, en voorwaarden voor de behandeling van het dier voor en tijdens de slacht. Wij zijn er van overtuigd dat wij de op religieuze grondslag gebaseerde wijze van slachten met dit convenant kunnen voortzetten in goede harmonie met een overheid die ruimte biedt aan de uitoefening van religieuze riten, die de Joden sinds hun komst naar Nederland nu zo’n 400 jaar geleden, steeds hebben gekend. Wij gaan ervan uit dat met dit convenant het draagvlak voor de rituele slacht is hersteld.

Bleker toonde zich trots dat hij er in is geslaagd in het gevoelige debat over de rituele slacht een compromis te vinden. En de religieuze organisaties van moslims en joden waren al even blij dat de godsdienstvrijheid recht overeind is gebleven, terwijl tegelijk het dierenwelzijn wordt verbeterd.

Advertentie

Het initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om het ritueel, onverdoofd slachten te verbieden, heeft de afgelopen jaren geleid tot een fel, gepolariseerd debat, aldus de staatssecretaris gisteren voorafgaand aan de ondertekening van het convenant. Godsdienstvrijheid tegenover dierenwelzijn. Tot nog toe, aldus Bleker kon de vrijheid van godsdienst alleen worden beperkt in het belang van de openbare orde of de goede zeden. Kan dierenwelzijn ook een reden zijn?

De enige die niet blij is met het akkoord is Marienne Thieme van de partij van de dieren

Zie ook
NIK.nl
Trouw.nl