Opmerkelijke enquête: Meeste Arabieren willen in Israël wonen

Een gouden medaille voor de Israëlische Asalah Shahadah (midden) bij de Maccabi Games
Een gouden medaille voor de Israëlische Asalah Shahadah (midden) bij de Maccabi Games

Een nieuw onderzoek bevestigt dat de meeste de Arabische inwoners van Israël zich niet als ‘onderdrukt’ en ‘levend onder apartheid’ beschouwen. In feite zouden slechts weinigen ervoor kiezen om ergens anders te wonen.

De Palestijnse Autoriteit, de internationale media en zelfs de gekozen Israëlisch-Arabische politici proberen allemaal het leven van de Arabische minderheid in Israël af te schilderen als zijnde onderdrukkd, net zoals de zwarte Afrikanen ondervonden tijdens de Apartheid in dit land. Maar telkens blijkt dat de feiten hun theorie niet steunen.

Het meest sprekende is wat de Israëlische Arabieren zelf hierover vertellen. In een jaarlijkse opiniepeiling die de Universiteit van Haifa deze week publiceerde, bleek alweer dat een duidelijke meerderheid (68,3%) van hen liever in Israël woont dan in enig ander land in de wereld. 71 procent van de Arabische respondenten noemde Israël alleen “een goede plek om te wonen”, terwijl 60 procent het land ook als “vaderland” omschreef.

Paradoxaal genoeg gaven 80 procent van de respondenten de Joden de schuld gaf voor de ‘Nakba’, de ‘ramp’ van de moderne wedergeboorte van Israël, hoewel 60 procent zei dat ze nu Israël aanvaarden als Joodse staat. Bijna een zelfde percentage heeft er geen bezwaar tegen dat de openbare instellingen en het karakter van het land worden bepaald door het Jodendom.

Reden tot zorg
Er is de laatste tijd meer geprobeerd om de jongere generatie van de Israëlische Arabieren te radicaliseren. Velen hebben alle pogingen om hen te werven voor radicale ideologieën afgewezen, maar een groeiende minderheid is aanhanger geworden van het Palestijns nationalisme.

Advertentie

19 procent van de Arabische respondenten zei dat Israël geen bestaansrecht had, dit was slechts 11 procent in 2003. En terwijl nog steeds 57 procent zei dat ze een referendum, dat Israël definieert als een Joodse staat zouden steunen, was dat nog 70 procent in het onderzoek van 2006.

Een aantal politici zeggen dat deze trend voor een deel te wijten is aan de overheid en dat meer moet worden gedaan om jonge Arabieren te integreren in de Israëlische samenleving.

‘Eén dezer dagen zal het de Israëlische politici duidelijk worden, dat de belangrijkste uitdaging voor het land, ernstiger dan het vredesproces met zijn buren, is het integreren van de grote Arabische minderheid in het weefsel van de samenleving’, schreef oud-minister van Defensie Moshe Arens in 2010 in de Israëlische krant Ha’aretz.

Ryan Jones, berichtgeving Israeltoday