Amerikaanse kinderartsen over besnijdenis: “risico’s wegen niet op tegen voordelen”

Volgens een onderzoek van de Amerikaanse Academie van Pediaters (AAP) inzake besnijdenis van mannelijke baby’s blijkt dat de preventieve gezondheidsvoordelen hiervan de mogelijke risico’s overtreffen.

Een eerdere richtlijn van 1999 stelde nog neutraal dat besnijdenis “mogelijk medische voordelen” heeft maar “niet strikt noodzakelijk is voor het welzijn van het kind”. Later werd een Task Force opgericht die alle wetenschappelijke studies tussen 1995 en 2010 analyseerde om te kunnen oordelen of de richtlijn moest bijgesteld worden. Link naar relevant CNN artikel

Dat is nu gebeurd. Bijgevolg, zo benadrukt de AAP zou de ingreep moeten opgenomen worden op de lijst van terugbetaalbare medische ingrepen van de verzekeringsinstellingen. De organisatie wil net niet gezegd hebben dat de ingreep best systematisch bij alle jongetjes wordt voltrokken. “Het is aan de ouders om gezondheidsargumenten, samen met culturele en religieuze overwegingen te evalueren alvorens zij een beslissing in het belang van hun kind nemen.”

De nieuwe sterkere formulering is gebaseerd op het overtuigend bewijs dat er een verband is tussen besnijdenis en een verminderd risico op urinaire infecties, sommige vormen van kanker, herpes, HIV en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s). “De bewijzen werden steeds duidelijker en nu is er ontegensprekelijk een preventief effect”, aldus dr. Michael Brady, voorzitter van de vereniging van kinderziekenhuispediaters en lid van de AAP task force.

Besnijdenis, het heelkundig verwijderen van de voorhuid gebeurt doorgaans kort na de geboorte. Joden en moslims besnijden uit religieuze overtuiging. Andere ouders baseren zich op hygiënische overwegingen en stellen dat een besneden penis makkelijker schoon te houden is. Zelfs cosmetische argumenten worden aangehaald ter rechtvaardiging van de ingreep.

Advertentie

Sinds de jaren tachtig loopt het aantal besnijdenissen in de Verenigde Staten echter terug. De centra voor ziektecontrole en preventie schatten dat iets meer dan de helft van alle mannelijke kinderen daar besneden wordt. Een schatting die wellicht te laag ligt omdat enkel besnijdenissen uitgevoerd in ziekenhuizen in aanmerking worden genomen. Wereldwijd zijn 30 procent van de mannen besneden, al verschillen deze cijfers per land aanzienlijk.

De bevindingen van de task force zijn dat besnijdenis een gunstig preventief effect heeft op:

–       HIV: studies in Afrika tonen aan dat besnijdenis de verspreiding van HIV bij heteroseksuele mannen vermindert;

–       SOA’s: verschillende studies tonen een verminderd risico aan op syfilis en genitale herpes;

–       Ontstekingen van het urinair stelsel: een voor jongens eerder zeldzame aandoening die niettemin vaker voorkomt bij onbesneden jongetjes van minder dan een jaar. Behandeling is pijnlijk en noodzaakt ziekenhuisopname;

–       kanker op de penis: eerder zeldzame aandoening, meestal geassocieerd met huidkanker;

–       prostaatkanker: minder duidelijk, maar een nieuwe studie wijst op een licht verminderd risico bij besneden mannen;

Advertentie

Uit vroegere studies bleek besmetting met het papillomavirus dat bij seksueel actieve vrouwen aanleiding kan geven tot baarmoederhalskanker minder vaak voorkomt in relaties met besneden mannen.

Volgens critici vermindert de besnijdenis het seksuele genot. Er zijn evenwel geen studies die dit bevestigen. In tegendeel, studies in Afrika van mannen die op volwassen leeftijd werden besneden (en dus kunnen vergelijken) komt naar voor dat besnijdenis ofwel geen invloed heeft of wel aanleiding heeft tot meer seksueel genot

Besnijden of niet?

Tegenstanders van besnijdenis die zichzelf “intacivisten” noemen, schuwen de grote woorden niet. Ze noemen de procedure barbaars en vergelijken het vaak met het wegsnijden van vrouwelijke genitaliën. “We geloven dat besnijdenis van kinderen meerder rechten van het kind schendt, onethisch, zo niet onwettig is”, aldus een verklaring van de “Doctors Opposing Circumcision”, nog voor de nieuwe richtlijn van de AAP wereldkundig werd gemaakt.

Sommige groepen, vaak zeer actief op het internet, proberen de ingreep in de illegaliteit te duwen. Vorig jaar nog probeerde een drukkingsgroep in San Francisco besnijdenis te verbieden. Het voorstel werd afgewezen door de gouverneur van Californië, Jerry Brown. Recent oordeelde een rechtbank in Duitsland dat besnijdenis “ernstige lichamelijk schade” inhield en dat “het fundamentele recht van het kind op lichamelijke integriteit voorrang heeft op de fundamentele rechten van de ouders”.

De agressieve afwijzing van besnijdenis door sommige drukkingsgroepen staat in schril contrast met de genuaceerde afwegingen die veel ouders maken. “Eerst heb ik geaarzeld”, zegt Heather Almee O’Neill in een openhartig interview. “Ik heb verschillende studies doorgenomen en uiteindelijk, in overleg met mijn partner, mijn ouders en een arts besloten mijn zoontjes toch te laten besnijden.” Geen zweem van veroordeling voor ouders die er voor kiezen om niet te besnijden.

“Ook al ben ik zelf besneden, toch heb ik er voor gekozen mijn kinderen niet te laten besnijden”, aldus de 38-jarige Will Robertson. Ook in dit interview geen veroordeling voor wie anders denkt. “Ik ben geen ‘intactivist’ en heb er absoluut geen probleem mee als iemand beslist zijn of haar zoontje wel te besnijden”.

De harde oppositie tegen vooral besnijdenis omwille van (Joodse) religieuze overtuigingen doet vermoeden dat hier een verborgen agenda kan worden gediend.