Joods Consistorie met mededeling over besnijdenis

Moshe Aryeh Friedman (links) die de ‘Holocaust’ conferentie in Iran bijwoonde was te gast op TV

Persbericht Centraal Israëlitisch Consistorie van België:

“Met enorme verbazing is er kennisgenomen van de uitzending van De Tafel van Gert op Play4 op 15 november 2023.

De inhoud van de informatie die is weergegeven door de heer (en niet Rabbijn) Friedman, en incorrect.

Vooreerst dient de nadruk erop te worden gelegd dat de Joodse rituele besnijdenis een absolute hoeksteen is binnen het Joodse geloof, die onderworpen is aan hele resem strikte regels op hygiënisch vlak.

Op geen enkele wijze laat de Joodse leer toe dat dit ritueel wordt uitgevoerd door eender wie. Deze wordt enkel en alleen uitgevoerd door professionelen.

Advertentie

Na navraag bij de Voorzitters van de verschillende Joodse Gemeenschappen van België kan er worden bevestigd dat de besnijdenissen altijd in de meest hygiënische omstandigheden plaatsvinden, waarbij de gezondheid van het kind absoluut hoog in het vaandel wordt gedragen, en zoals aangegeven, steeds wordt voltrokken door een professioneel.

Dat heer Friedman aangeeft dat deze rite ook wordt uitgevoerd door “slachters” is niet enkel onwaar, doch gewoonweg aanstootgevend.

Sinds mensengeheugenis heeft er  nog nooit in België enig incident plaatsgevonden na uitvoering van de rituele Joodse besnijdenis, en dit in contrast tot hetgeen de heer Friedman heeft verkondigd tijdens de uitzending.

Het is dan ook spijtig dat dergelijk persoon een bühne krijgt op tv, zonder voorafgaandelijke screening, laat staan enig overleg met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.”