Joods Forum niet ongerust over ‘brit mila’

Vorige week stelden parlementsleden van sp.a en cd&v enkele parlementaire vragen aan staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Sarah Schlitz (Ecolo), over de besnijdenis van jongens, in het jodendom gekend als ‘brit mila’.

Het Joods Forum reageert in een kort interview en is op dit ogenblik niet ongerust: “Wij hebben er vertrouwen in dat onze parlementariërs het nodige respect zullen opbrengen hiervoor”, laat woordvoerder, meester Philippe Scharf, ons weten in volgend gesprek.

Joods Actueel: Recentelijk werd de besnijdenis van jongens in het parlement in vraag gesteld. Wat is uw reactie hierop ?
Scharf: Vooreerst breng ik in herinnering dat wat het religieuze aspect betreft het aan het Joods Consistorie toekomt om hierin positie in te nemen. Wat de politieke dimensie betreft wil ik er op wijzen dat het hier om individuele vragen van bepaalde parlementsleden gaat die, voor zover wij weten, niet meer dan hun persoonlijke visie verkondigen, en niet noodzakelijk het officiële standpunt van hun partij.  Bovendien zijn deze parlementsleden wellicht niet zo goed bekend met de “Brit Mila” (besnijdenis van jongens volgens de joodse traditie) binnen de joodse gemeenschap.

Joods Actueel: De vragen centreerden zich deels op het financiële aspect, om terugbetalingen van zulke ingrepen door het RIZIV te stoppen.
Scharf : Voor wat ons betreft heeft het financiële luik alvast geen noemenswaardige impact.  De joodse gemeenschap maakt, voor zover wij kunnen nagaan, quasi geen gebruik van enig terugbetalingssysteem van de overheid. Noch in het verleden, noch nu worden deze ingrepen terugbetaald zodat dit aspect geen relevantie heeft voor de joodse gemeenschap.

Bovendien, in absolute getallen gaat het binnen de joodse gemeenschap om een zeer beperkt aantal besnijdenissen.  Wij hebben geen statistieken maar ik schat dat dit hoogstens enkele honderden per jaar zullen zijn.

Advertentie

Joods Actueel: Hoe belangrijk is het debat rond het principe van de Brit Mila vanuit politiek oogpunt voor de joodse gemeenschap ?
Scharf: Het is cruciaal en van absoluut primaire betekenis voor ons. De Brit Mila wordt al duizenden jaren wereldwijd gehuldigd binnen de joodse gemeenschap, is voor haar van onschatbaar belang en maakt een essentieel deel uit van de joodse identiteit en cultuur.

De joden konden in België steeds vrij hun religieuze en culturele eigenheid ontplooien, uitgezonderd tijdens de barbaarse Nazi bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het principe zelf van de joodse besnijdenis stond gedurende de ganse Belgische geschiedenis nooit ter discussie en het is voor ons ondenkbaar en onaanvaardbaar dat dit nu plots op enige manier in vraag zou kunnen worden gesteld.

Wij hebben er alleszins vertrouwen in dat onze parlementariërs ten allen tijde het nodige respect zullen opbrengen hiervoor.