Franse experts sluiten vergiftiging van Arafat met Polonium uit

Een Franse rogatoire commissie reist op 25 november 2012 af naar de Westbank om het lijk van wijlen Yasser Arafat te onderzoeken. Met de opgraving is nu al begonnen. Er moeten immers tonnen beton met de hand worden weggekapt. Het graf werd destijds zwaar gebetonneerd om mogelijke grafschennis te voorkomen.

Yasser Arafat overleed in de vroege ochtend van 11 november 2004 op 75-jarige leeftijd in het militair ziekenhuis Percy in Clamart nabij Parijs. De juiste doodsoorzaak is en blijft gehuld in een mist van veronderstellingen. Meer dan vermoedelijk leed hij aan de ziekte van Parkinson maar tegenstanders opperden dat de man overleed aan de gevolgen van AIDS, wat niet direct flatterend is in een cultuur die er een nogal strikte huwelijksmoraal op nahoudt en ook weinig past bij de heldenstatus die hem door sommigen wordt toegedicht.

Nog op de dag van zijn overlijden werd het lichaam van Arafat overgevlogen naar Egypte waar een dag later een islamitische uitvaartplechtigheid doorging. In de namiddag van 12 november 2004 werd zijn lichaam dan overgebracht naar Ramallah op de Westelijke Jordaanoever waar hij tijdens een chaotische plechtigheid – omwille van de enorme Palestijnse menigte – werd begraven.

Het graf van Arafat in Ramallah

In 2011 onderzocht Al-Jazeera de doodsoorzaak. In het kader van dat onderzoek werden enkele persoonlijke spullen van de overledene onderzocht in het Institut de Radiophysique in Lausanne. Op kledij en op een tandenborstel werd een abnormaal hoge dosis van het radio-actieve isotoop polonium-210 gevonden. Dat is dezelfde radio-actieve stof die voormalig Russisch spion Alexander Litvenenko in Londen in 2006 het leven kostte.

Advertentie

Meteen kwam de geruchtenmolen op gang en verschenen wereldwijd artikels die stelden dat het overlijden van Arafat te wijten was aan vergiftiging. Uiteraard was het maar een kleine stap om in die mogelijke doodsoorzaak een complot van de alomtegenwoordige Israëlische geheime diensten te zien.

Suha Arafat, de gefortuneerde weduwe van de aflijvige diende bij een Franse rechtbank in Nanterre klacht in tegen onbekenden wegens moord. Die besliste een internationale rogatoire commissie te sturen naar Ramallah. Naast magistraten zullen ook politiemensen en een wetsdokter aan de missie deelnemen. De stoffelijke resten zullen overgebracht worden naar Frankrijk om in het Toxlab in Parijs verder onderzocht te worden.

Ondertussen blijken de medische rapporten die betrekking hebben op de laatste dagen van Arafat publiek toegankelijk te zijn op het internet via www.yasserarafat.ps/yaf/news_details.php?pid=81

De rapporten vermelden inderdaad geen diagnose maar zijn niettemin interessant en weerleggen de hypothese van vergiftiging door polonium-210. “Een vergiftiging met polonium gaat gepaard met preciese klachten die welbekend zijn”, aldus professor Roland Masse, lid van de Académie de Médecine en gespecialiseerd in stralingsziektes.

“De eerste symptomen treden ongeveer een week na de besmetting op”, vervolgt de professor. De typische symptomen die gepaard gaan met een poloniumvergiftiging, zijn echter nergens in de medische verslagen terug te vinden. Hij wordt hierin bijgetreden door professor Stanislas Pol, hoofd van de dienst hepatologie van het Cochin-ziekenhuis in Parijs.”De symptomen kunnen verklaard worden door een leveraandoening”. En ook al is niemand gehaast om officieel te reageren toch weet de krant Le Figaro te melden dat in meerdere privégesprekken de diagnostische term ‘cirrhose’ valt.

Deze diagnose wordt echter zo vaak in verband gebracht met alcoholisme dat dit niet past bij het geïdealiseerde beeld dat de islamitische bevolking heeft van hun overleden held. “Er bestaan evenwel meerdere vormen van cirrhose, die zowel een virale als een medicamenteuze of toxische oorzaak kunnen hebben”, relativeert een arts. Maar voor de omgeving van Arafat is zo’n diagnose niet aanvaardbaar. Een vergiftiging met polonium, uiteraard door aartsvijand Israël, spreekt veel meer tot de verbeelding. En dus wordt een rogatoire commissie naar Ramallah gestuurd. De bevindingen worden in het voorjaar van 2013 verwacht. De soap rond het overlijden van Arafat zal dus nog een tijdje voortduren, ook al spreken de medische rapporten nu al een vergiftiging met polonium tegen.